Biodiversiteten og den frie vilde natur er truet i Danmark. Det ønsker Alternativet at rette op på. Dette udspil er Alternativets bud på, hvordan vi fra politisk hånd kan bidrage til at standse tabet af den danske biodiversitet.

Forskning viser, at vi er vidner til den sjette masseuddøen af arter siden livets opståen på Jorden. Arter forsvinder med en hastighed, der er mellem 100-1000 gange højere end den historiske normalrate. Vi mister altså langt flere arter, end nye arter udvikles. Det særlige ved denne masseuddøen er, at den er forårsaget af én art, nemlig mennesket. Vi optager plads fra andre arter i vores bestræbelser på at udvikle vores samfund. Det er en trist rolle at have som art. Men tænk, hvis det var omvendt? Tænk, hvis menneskets udvikling gav plads til livets udvikling?

En vild og mangfoldig natur
For Alternativet er det centralt at yde en målrettet indsats for igen at få en vild og mangfoldig natur i Danmark. Vi ønsker et samfund, der giver plads til biodiversiteten og til den vildhed, der skal til for at evolutionens kreativitet kan udfolde sig. En vild og mangfoldig natur er også vigtig for at sikre rige naturoplevelser for danskerne til alle tider. Det er i naturen, at vi drages af livets forunderlighed og lærer at forstå livets udvikling og tilpasning.

Mange mennesker føler sig forbundet til naturen lidt på samme måde som til et barndomshjem. Det er ikke mærkeligt. Vi kommer af naturen, og vi er en del af naturen. I Danmark har vi underlagt os landskabet i landbrug og skovbrug, i byer og infrastruktur. Det har været med til at skabe et rigt land med stor velstand, men desværre også en fattig natur, som følge af det store produktionskrav vi har stillet til landskabet.
Heldigvis er der slet ikke behov for at optage så stor en del af landskabet til produktion for at sikre vores velstand og velfærd. Som et rigt samfund har vi ansvaret for at prioritere pladsen til en rig natur. At give plads til biodiversiteten er et udtryk for generøsitet og ydmyghed over for livets udfoldelse på jorden.

Alternativet vil tage naturen seriøst. Vi vil stoppe tabet af biodiversitet ved at basere naturforvaltningen på viden om arternes udbredelse og levesteder og arbejde for frugtbar sameksistens mellem natur og samfund.

Vi kan nå det
Hvis vi bruger den bedste viden, vi har om naturen, kan vi godt nå at standse tabet af biodiversiteten inden 2020. Men så skal det gøres helhjertet og med biologernes faglighed i førersædet. Statens naturarealer skal have biodiversitet som hovedformål og de skal derfor forvaltes af naturforvaltere og ikke af skovdyrkere.

Med vores naturudspil inviterer vi til debat om at prøve noget ret nyt, men egentligt ganske ukontroversielt: At føre naturpolitik på naturens præmisser.

Vores naturudspil rummer dermed en ny vision for Naturstyrelsen, for de fleste af de forslag, vi kommer med, ser vi, at Naturstyrelsen skal have ansvaret for at føre ud i livet. Naturstyrelsen skal ikke længere drive skovbrug og landbrug med henblik på at finansiere egne aktiviteter. Naturstyrelsens rolle bliver udelukkende at styrke og bevare den danske biodiversitet, formidle naturen og sikre adgang på statens naturarealer for danskerne.

En natur uden produktionskrav
For Alternativet handler det om at gøre det nødvendige for at standse tabet af biodiversitet i Danmark. Det handler først og fremmest om at sikre plads til naturen uden produktionskrav til jorden eller til de dyr, der færdes der. Det er produktionskravet til landskabet, der truer naturen i Danmark. Derfor skal vi både finde arealer i landbruget og skovbruget, der skal udlægges til fri natur.

Med vores naturudspil inviterer vi til debat om at prøve noget ret nyt, men egentligt ganske ukontroversielt: At føre naturpolitik på naturens præmisser. Alt for længe har naturpolitik været ført på landbrugets og skovbrugets præmisser. Vi har kun anset naturen for en ressource, vi skulle forvalte, i stedet for at se den som noget, der skal have plads og mulighed for udfoldelse.

 

Læs hele udspillet her: Alternativets naturudspil