Alternativet ser medierne som en afgørende formidler og fortolker af det politiske – både på lokalt og nationalt plan. For at give borgerne de bedste muligheder for at deltage og engagere sig i politik, er det afgørende, at der er fuld åbenhed – også om den proces, der går forud for de større historier, som medierne bringer.

Alternativet vil i bestræbelsen på at øge kendskabet til vores holdninger og værdier bruge medierne aktivt og gøre sig taktiske overvejelser i forhold til vores kommunikationsindsats. For at sikre den nødvendige og ønskværdige demokratiske åbenhed bringer vi en Mediedeklaration, hver gang et medie bringer en historie, som er givet eksklusivt og målrettet til et udvalgt medie. Vi vil således sikre fuld åbenhed om vores proaktive indsats i forhold til medierne.

Mediedeklarationen gælder dog ikke almindelige pressemeddelelser fra Alternativet, idet disse allerede kan ses under pressemeddelelser.

Borgere, politiske kommentatorer og andre interesserede vil derfor nemt kunne få indblik i Alternativets indsats på kommunikationsområdet samt om vores bevæggrunde bag.

 

Herunder kan du læse Alternativets mediedeklarationer:

 

Mediedeklaration d. 11. december 2016: Anonyme ansøgninger

Hvad: Alternativet foreslår anonyme jobansøgninger

Hvor: Politiken

Tankerne bag:

Da vi blev bekendt med andre landes forsøg med anonyme jobansøgninger, undersøgte vi, hvordan vi kunne lave et lignende forslag i Danmark. En af Alternativets politiske rådgivere vidste samtidig, at der var et studie på vej om emnet, som Politiken ville omtale senere. Derfor virkede det oplagt, at vi prøvede at få Politiken til at interessere os for vores forslag, så de kunne køre i samme omgang

Hvordan:

Efter at have lavet vores forslag om anonyme ansøgninger skrev vi en pressemeddelelse, som vi sendte til Politiken, efter at have talt med en af deres journalister, der fortalte, hvornår de ville bringe resultatet af studiet om ansøgninger. Efterfølgende blev pressemeddelelsen sendt bredt ud.

Hvorfor:

Dels passer historien godt til Politikens segment, hvorfor historien ville stå fint der og dels er det tit nemmere at få omtale, når et forslag er bundet op på ny konkret forskning, der viser, der er et problem.

 

Mediedeklaration d. 1. december 2016: Detektor om PSO

Hvad: Mediernes medløb på usandheder om PSO

Hvor: Detektor på DR2

Tankerne bag:

Alternativet ønsker at bevare PSO-ordningen. Medierne har imidlertid købt regeringens udlægning af, at PSO-ordningen skulle være ulovlig, hvilket står i vejen for at tilpasse PSO’en, så den lever op til EU-reglerne. Vi ønsker derfor at sætte fokus på, at aftalen ikke er ulovlig.

Hvordan:

Alternativets presserådgiver talte med en journalist fra Detektor, fordi Uffe Elbæk skulle deltage i programmet i anden sammenhæng. Vi synes, det var en ubetydelig sag, Detektor ville snakke med Uffe Elbæk om, men stillede naturligvis op, men vi sagde samtidig, at Detektor hellere skulle fokusere på, hvordan medierne i har banet vejen for en afskaffelse af PSO’en ved ukritisk at videreformidle regeringens fejlagtige oplysninger. Det, syntes Detektor, lød interessant, hvorefter vi sendte eksempler på, at pressen fremstillede PSO-ordningen som ulovlig.

Hvorfor:

Vi tippet normalt ikke andre til Detektor, men gør her en undtagelse, fordi det drejer sig om medierne og et anseeligt demokratisk problem.

 

Mediedeklaration d. 1. november 2016: Fuldt finanslovsudspil til Information

Hvad: Alternativets finanslov

Hvor: Information

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Blandt andet investerer vi 28 milliarder i grøn omstilling, som Information beskæftiger sig indgående med. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed og vi mener derfor, det er relevant for en bred kreds af danskere.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Vi ønsker at forbedre vores forhold til Information og de fik derfor som eneste medie hele udspillet tilsendt på forhånd dagen inden lancering. Inden da havde vi tilsendt en stribe markante udspil på det grønne område til en af avisens journalister, der ofte beskæftiger sig med den grønne omstilling i håbet om, at de ville fokusere på de grønne tiltag, der er i Alternativets finanslovsforslag.

Hvorfor:

Vi ønsker at vise, at det er muligt at investere massivt i grøn omstilling selv inden for de nuværende økonomiske rammer.

 

Mediedeklaration d. 1. november 2016: Delelementer af finanslovsforslag til Altinget

Hvad: Alternativets finanslov

Hvor: Altinget

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed og vi mener derfor, det er relevant for den brede kreds af danskere, som DR når ud til.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Alternativets pressechef holdt møde med to journalister fra Altinget, der fik tilbudt at skrive om den grønne bundlinje og få denne tilsendt. Det blev samtidig aftalt, at materialet var klausuleret til tirsdag morgen.

Hvorfor: Alternativets finanslov indeholder blandt andet en massiv investering i den grønne bundlinje, hvilket er vigtigt for os at kommunikere. Samtidig har Altinget tidligere beskrevet, at Alternativet er det parti, som vælgerne vurderer, vil gå længst for den grønne omstilling. Derfor var det oplagt, at Altinget beskrev de grønne investeringer nærmere. Vi ønsker at gøre op med nødvendighedens politik og bevise, at man selv inden for de eksisterende rammer kan investere markant og progressivt.

 

Mediedeklaration d. 30. oktober 2016: Delelementer af finanslovsforslag til DRs platforme

Hvad: Alternativets finanslov

Hvor: Danmarks Radio, bl.a. TV Avisen, Radioavisen og dr.dk

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed og vi mener derfor, det er relevant for den brede kreds af danskere, som DR når ud til.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Første kontakt til DR skete ved en fest, hvor både Alternativets presserådgiver og en af DR’s Christiansborg-journalist deltog. Derefter blev et møde sat op, hvor DR fik lov at se hele finanslovforslaget og udvælge de forslag fra finansloven, som de syntes, det var interessant at beskæftige sig med. Det førte til et interview med Josephine Fock, som blev brugt på DRs forskellige platforme.

Hvorfor: Vi ønsker at gøre op med nødvendighedens politik og bevise, at man selv inden for de eksisterende rammer kan investere markant og progressivt.

 

Mediedeklaration d. 29. oktober 2016: Overordnet billede af finanslovsforslag til Berlingske

Hvad: Alternativets finanslov

Hvor: Berlingske

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed og vi mener derfor, det er relevant for en bred kreds af danskere, herunder Berlingskes læsere.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Første kontakt til Berlingske skete, da Alternativets presserådgiver mødte en af Berlingskes journalister på Liberal Alliances gang på Christiansborg og fortalte, at vi snart lancerede et finanslovsforslag, der flytter rundt på 120 milliarder kroner. Samtidig havde Berlingskes journalist et kaffemøde i kalenderen med Alternativets pressechef. Derfor blev et møde om finanslovsforslaget sat op, hvor to af Berlingskes politiske journalister deltog. Berlingske blev tilbudt flere forskellige forslag fra finanslovsforslaget, bl.a. forslag om formueskat og arveafgift, som vi vurderede vil være interessant for Berlingskes læsere. Samtidig fik Berlingske tilbudt det overordnede billede af Alternativets finanslovsforslag. Det resulterede i, at Berlingske interviewede Josephine Fock og efterfølgende bragte en artikel.

Hvorfor: Vi ønsker at gøre op med nødvendighedens politik og bevise, at man selv inden for de eksisterende rammer kan investere markant og progressivt.

 

Mediedeklaration d. 28. oktober 2016: Finanslovsforslag om benzin og elbiler til TV2

Hvad: Alternativet foreslår at hæve afgifterne på benzin, fremme elbiler

Hvor: TV2

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Samtidig indfører vi en stribe afgifter, blandt andet på benzin, for at sætte gang i den grønne omstilling af transportsektoren. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed, og vi mener derfor, det er relevant for den brede kreds af danskere, TV2 når ud til.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Forslaget om at hæve afgiften på benzin og droppe afgiftsfritagelsen af elbiler tilbød vi til TV2, der lavede historien.

Hvorfor: Vi vurderede at nogle vil opfatte forslaget som kontroversielt, hvor vi ikke ønskede, at det skulle løbe med al opmærksomhed på pressemødet, hvorfor vi gerne vil have historien ud inden.

 

Mediedeklaration d. 27. oktober 2016: René Gade fortæller om regeringens brud på aftalen om krigsudredning

Hvad: Alternativet smidt ud af aftale om krigsudredning

Hvor: Politiken

Tankerne bag: Alternativet indgik i foråret 2016 en aftale med regeringen og dens støttepartier om en historisk udredning af Danmarks krigsindsats i Irak, Afghanistan og Kosovo. Regeringen og dens støttepartier ville dog ikke overholde aftalen og smed derfor Alternativet ud af aftalen.

Hvordan: Alternativets fredsordfører René Gade, der har forhandlet aftalen, fortæller status til en af Politikens politiske journalister. Politiken har fulgt sagen tæt, og vi giver dem nyheden om, at vi er blevet smidt ud af aftalen eksklusivt med en aftale om, at de har historien for sig selv i en time, hvorefter vi sender en pressemeddelelse ud til medierne.

Hvorfor: Det var vigtigt for Alternativet at få vores syn på forløbet præsenteret.

 

Mediedeklaration d. 14. september 2016: Ønske om folkeafstemning vedr. TTIP og CETA bragt i Politiken

Hvad: En historie om, at Alternativet mener, vi skal have en folkeafstemning om TTIP og CETA.

Hvor: Politiken

Tankerne bag: Vi mener, at afgørende beslutninger om TTIP og CETA bør sendes til folkeafstemning, og vi tænkte, at Politikens læsere ville finde det interessant og bakke op om vores holdning.

Hvordan: Vi tog kontakt til Politiken, fordi vi på vores seneste gruppemøde havde diskuteret TTIP og CETA og besluttet, at vi gerne ville have en folkeafstemning.

Hvorfor: I anledning af, at Jean-Claude Juncker holdt sin State of the Union-tale onsdag mente vi, at spørgsmålet om TTIP og CETA var særligt relevant at bringe op.

 

Mediedeklaration d. 13. september 2016: Forslag om luftbro fra nærområderne

Hvad: En historie om, at Alternativet ønsker at flyve mindst 1500 flere kvoteflygtninge til Danmark i år

Hvor: Altinget

Tankerne bag: Vi ønskede at reagere på regeringens ønske i 2025-planen om kun at give asyl til 9 kvoteflygtninge i 2016, selvom vi har forpligtet os til 500. Vi havde egentlig forsøgt at pitche historien i flere medier, men da ingen lavede den, kontaktede vi Altinget, og de ville gerne bringe den.

Hvordan: Vi tog kontakt til Politiken, fordi vi på vores seneste gruppemøde havde diskuteret TTIP og CETA og besluttet, at vi gerne ville have en folkeafstemning.

Hvorfor: Mens regeringen vender ryggen til Danmarks internationale forpligtelser, vil Alternativet skrue op for den humanitære aktivisme. Det vil vi gøre ved at tage langt flere kvoteflygtninge med fly, så de kan komme i sikkerhed uden den forfærdelige og livsfarlige tur over havet.

 

Mediedeklaration d. 24. juli 2016: Forslag om privat indkvartering af flygtninge i stedet for flygtningelejre

Hvad: En historie om, at Alternativet foreslår lukning af dyre flygtningelejre og støtte til privat indkvartering

Hvor: DR

Tankerne bag: Vi mente, at der var brug for en modsætning til den generelle fjendtlige indstilling til flygtninge. Den aktuelle krog var, at asylcentrene stod tomme og havde kostet mange penge.

Hvordan: Vi sendte en sms til sommervagten på DRs redaktion og spurgte, om han ville lancere historien. Det ville han gerne, så der blev sat et interview op med Josephine og aftalt, at den kunne køre hen over weekenden. Historien blev kørt på dr.dk, DR2 Morgen og i radioen.

Hvorfor: Vi er enige i Folketinget om, at det er en god idé at få flygtninge hurtigt i arbejde. Men det, som vi også ved, gavner integrationen, er at komme til at bo hos en privat familie, lære familien at kende og på den måde også lære lokalsamfundet omkring familien at kende. Det er altafgørende, at vi alle sammen er med til at hjælpe med at få integreret de her flygtninge hurtigst muligt.

 

Mediedeklaration d. 14. juli 2016: Forslag om stop af salg af nye fossilbiler senest i 2025

Hvad: En historie om, at Alternativet ønsker stop af salg af nye fossilbiler inden 2025.

Hvor: TV2

Tankerne bag: Vi ønsker en seriøs, grøn omstilling, som skal gennemføres på alle niveauer i samfundet. Det er derfor også helt naturligt, at vi løbende frem mod 2025 skifter vores forurenende benzin- og dieselbiler ud med eksempelvis elbiler, der kan køre på grøn strøm. Vi tænkte, at historien var egnet til tv, og spurgte derfor TV2, om de ville bringe den.

Hvordan: Vi sendte en mail til TV2 og spurgte, om de var interesserede i historien. De bragte den efterfølgende i TV2 News og på internettet.

Hvorfor: Transportsektoren er et af de områder, der frem mod 2030 står med den største reduktionsopgave i forhold til at mindske udledningen af CO2. Den opgave besværliggøres af, at salget af elbiler er gået i stå, efter regeringen har fjernet afgiftsfritagelsen på elbilerne. Det betyder, at omstillingen til en grøn transportsektor må understøttes på andre måder.

 

 

Mediedeklaration d. 6. april 2016: Berlingskes dækning Alternativets iværksætterpakke

Hvad: En artikel om Alternativets iværksætterpakke. Berlingske havde fået iværksætterpakke solo og lavede en artikel om pakkens forslag, ligesom iværksætter ordfører Rasmus Nordqvist også havde skrevet en kronik i Berlingske, som blev bragt samme dag.

Hvor: Berlingske

Tankerne bag: Vi ønskede omtale af Alternativets iværksætterpakke og vi tænkte at nogle af forslagene ville passe godt til Berlingskes læsere og avisens business-profil.

Hvordan: Vi aftalte med Berlingskes kronikredaktør samt politiske redaktør, at avisen fik materialet eksklusivt. Efter Berlingske havde breaket historien, sendte vi en pressemeddelelse om iværksætterpakken ud til flere andre medier.

Hvorfor: Det er vigtigt for Alternativet at sikre iværksætteriet i Danmark bedre vilkår, ligesom det er vigtigt at gøre det lettere og mere attraktivt at investere i iværksætteri. Med iværksætterpakken, der indeholder 26 forslag, har vi nu en samlet politik, og det ønskede vi opmærksomhed og debat om.

 

Mediedeklaration d. 23. januar 2016: TV-Avisen med indslag om Alternativets ½-årsmøde

Hvad: Et nyhedsindslag om Alternativet i anledning af vores ½-årsmøde i Aarhus. DR havde fået en medlemsundersøgelse, som vi kun leverede til dem. Indslaget tog imidlertid mest udgangspunkt i Alternativets medlemsfremgang, samt aktiviteterne på ½-årsmødet. C

Hvor: TV-Avisen på DR1

Tankerne bag: Det kom egentlig af sig, idet pressechef Magnus Harald Haslebo refererede til medlemsundersøgelsen, hvorefter DR af egen drift spurgte, hvorvidt de måtte få informationerne eksklusivt. Det blev dermed aftalt, hvorfor medlemsundersøgelsen ikke blev sendt til andre medier.

Hvordan: Vi havde onsdag sendt en pressemeddelelse ud med baggrundsinformationer om vores ½-årsmøde, hvorefter flere medier henvendte sig. Et af disse var DR.

Hvorfor: Vi så ½-årsmødet som en vigtig begivenhed i forhold til at byde vore mange nye medlemmer velkomne og til at fortælle, at vi tager alvorligt at opbygge en solid platform, hvor alle bliver involveret og inddraget. ½-årsmødet var derfor udtænkt som en intern, organisatorisk hændelse – uden det store politiske og vedtægsmæssige indhold, som fx er mere dominerende ved Alternativets Årsmøde. Vi ønskede at gøre medierne opmærksomme på begivenheden, da det også var Alternativets første ½-årsmøde.

 

Mediedeklaration d. 2. december 2015: Partier på stribe kritiserer TV2: Vi vil også med i debat

Hvad: En historie om at TV2 onsdag aften d. 2. december sender en tv-debat ”Ja eller nej – det stemmer vi om”[1], hvor kun fire af de ni partiledere er inviteret med. Dette mener Alternativet, Radikale, SF og Liberal Alliance er uhensigtsmæssigt, hvorfor vi hver især har henvendt os for at gøre opmærksom på dette. Dette har resulteret i denne artikel, hvor journalisten sammenfatter disse reaktioner og følger op med reaktion fra Chefredaktøren på TV2.

Hvor: Politiken.dk

Tankerne bag: I Alternativet ønsker vi, at folk skal have bedst mulige oplysningsgrundlag at træffe deres beslutninger på og danne deres holdninger ud fra. Det er bl.a. derfor at vores EU-kampagne har fungeret som en oplysningskampagne med anerkendelse af både fordele og ulemper ved et ja og et nej. Stoffet er komplekst, og der er mange tvivlere i befolkningen. Set i lyset af alle disse ting mener vi, at der bør rejses en principiel diskussion om, hvordan et medie indirekte kan være med til at frame et folkeafstemningsresultat udfra de situationelle forventninger og hvilke argumenter og nuancer, der kommer til orde.

Hvordan: Pressechef Magnus Haslebo tog kontakt til en journalist fra politiken-redaktionen og videregav vores reaktion, hvorefter journalisten henvendte sig til ham igen,  da journalisten besluttede sig for at følge op med en historie.

Hvorfor: Vi mener det er problematisk, at man så tæt på en afstemning (aftenen før, som er den sidste mulighed for en tv-transmitteret debat) kun viser et udpluk af argumenterne for hhv. et ja og et nej. Argumentationen for et ja i Alternativet er ikke det samme som et ja i fx Socialdemokratiet, og programbeskrivelsen ligger op til en afklarende debat, hvor det gælder om at klarlægge ganske tydeligt, hvad afstemningen handler om. Der er stadig mange tvivlere, og derfor er der med stor sandsynlighed forventninger til, at man i løbet af programmet skal få afklaret sin position. Det, at programmet er så tæt på afstemningstidspunktet, og at alle partier – og derved de forskellige argumenter og nuancer – ikke gives taletid på så afgørende et tidspunkt, finder vi demokratisk uhensigtsmæssigt. Dette ønsker vi at rejse en principiel diskussion om.

 

 

Mediedeklaration d. 24. november 2015: Danske partier står bag ny europæisk grøn alliance

Hvad: Et fælles interview med Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF om klimasituationen og indgåelsen af en fælles grøn alliance via skabelsen og underskrivningen af et klimamanifest ”A Moonshot For Europe”. Dette er desuden underskrevet af repræsentanter fra flere forskellige klimaambitiøse partier rundt omkring i Europa og har til formål at sende et stærkt signal til COP21 og at forpligte sig på at yde en ambitiøs indsats mod klimaforandringer.

Hvor: I Politiken d. 24. november 20015 og offentliggjort sent om aftenen på politiken.dk d. 23. november 2015.

Tankerne bag: Ved seneste COP-møde blev det en slem skuffelse grundet manglende aftale. Klimaforandringerne bliver mere markante, og der er behov for handling nu. Derfor ønskede Alternativet, i samarbejde med Enhedslisten, de Radikale og SF at indgå i et fælles ambitiøst klimamanifest, hvor vi arbejdede sammen på tværs af partiskel for at kæmpe for en fælles sag: Klimakrisen. Alt dette hænger godt sammen med hele Alternativets profil som et grønt og entreprenant parti, der arbejder for en seriøs bæredygtig omstilling og en ny politisk kultur.

Hvordan: Den 24. november ville Information bringe Enhedslistens, Alternativets, de Radikales og SF’s fælles indgåede klimamanifest forud for COP21. I den forbindelse valgte Pressechef Magnus Haslebo at tage kontakt til Information søndag d. 22. november for at høre om et fælles interview med manifest-partierne til offentliggørelse samme dag.

Hvorfor: Dette var for at gøre opmærksom på manifestet og at vi står fælles om det – ikke kun blandt flere partier i Danmark (hvilket dog i sig selv er et rigtig vigtigt signal), men også med flere forskellige partier rundt omkring i Europa. Dette er for at sende et signal om, at vi mener, det er vigtigt at handle, og at vi som underskrivere tager klimaudfordringen seriøst og ønsker at arbejde for at mindske klimakrisen ved bl.a. at sætte visse fælles mål.

Det har vi også gjort: Vi har delt interviewet og manifestet på Alternativets hovedfacebookside og på Twitter, og så har de fleste af MF’erne ligeledes delt på deres sociale medier. Derudover har vi lavet et videoindslag på Facebooksiden ‘På den grønne gang’, hvor Uffe Elbæk fortæller om den grønne alliance mellem både de danske partier og de udenlandske underskrivere. I dette opslag linkes der til artiklerne.

 

Mediedeklaration d. 4. november 2015: Alternativet får støtte til at ekspandere i Nepal

Hvad: En historie på politiken.dk inkl. Politiken TV optagelse af politisk rodfører Rasmus Nordqvist om at Alternativet har ansøgt om og fået tildelt 1 million kroner til internationalt demokratiprojekt i Nepal. Projektet går ud på at give civilsamfundet og i særdeleshed den unge del af befolkningen en stærkere stemme i påvirkningen af det parlamentariske system i Nepal, der netop har fået sin første forfatning.

Hvor: Politiken.dk den 4. november 2015

Tankerne bag: I Alternativets vedtægter står: ”Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation herunder et parti … Derfor vil Alternativet fremme levende demokratiske og bæredygtige fællesskaber, hvor det enkelte menneske alene eller sammen med andre har mulighed for at udforske og udfolde sit talent, sine drømme og ambitioner til gavn for sig selv og verden”. At være en international organisationer er således i hjertet af Alternativet. Samtidig drejer projektet i Nepal sig om i særdeleshed 3 af de 9 temaet i Alternativets partiprogram: Danmark, det bedste land for verden; Ny politisk kultur; Social bæredygtighed.

Hvordan: Konsulent i Alternativets parlamentariske udviklings- og innovationsafdeling Tom Richter fortalte den 30. oktober 2015 på Den grønne gang Politiken om imødekommelsen af ansøgningen. Herigennem blev et interview arrangeret. Den godkendte ansøgning blev efterfølgende sendt til Politiken.

Hvorfor: Alternativet har det første arbejdsår temaet Ud i Danmark, ud i verden. Projektet falder godt i tråd med temaet, og vi er interesserede i at vores medlemmer ser vores internationale engagementer og forhåbentlig derigennem melder sig som frivillige i projektet.

Det har vi også gjort: Vi har delt artiklen på sociale medier og vi har selv lavet et videoindslag på Facebook-siden Den grønne gang, hvor der fortælles om projektet i Nepal og også linkes til artiklen.

 

Mediedeklaration d. 29. September 2015:
En vild historie om fejl, håb og succes” & ”Rådmandspost i Aarhus i kikkerten”

Hvad: To historier, der udspringer af ét interview med Uffe Elbæk omhandlende Alternativets og Uffes efter-valget-situation, dokumentarfilmen ”Uffes Alternativ” og Alternativets fremtidige politiske ambitioner.

Hvor: Aarhus Stiftstidende og stiften.dk d. 29. september.

Tankerne bag: Vi tænkte rammen som værende Alternativets politiske situation, hvordan det er gået efter valget, og hvad vores politiske ambitioner er. Journalistens valgte at fokusere på dokumentaren ”Uffes Alternativ” i den ene artikel, hvor artiklen ”Rådmandspost i Aarhus i kikkerten” omhandler de lokalpolitiske kommunalvalgsambitioner.

Hvordan: Pressechef Magnus Harald Haslebo kontaktede Aarhus Stiftstidende telefonisk torsdag d. 24. september og informerende om Uffes weekend-besøg i Aarhus. Herigennem blev et interview arrangeret.

Hvorfor: Aarhus Stiftstidende er en af de større aviser, der endnu ikke havde lavet det klassiske ”efter-valget-interview” med Uffe, og da Uffe alligevel var i Aarhus i den weekend grundet møde med Alternativets bestyrelse i Østjylland, var det en åben mulighed for dette.

Det har vi også gjort:

I dette tilfælde gjorde vi ikke noget.

 

 

Mediedeklaration 26. august 2015: Truet tolk: Jeg er blevet smidt ud af mit danske skjulested i Afghanistan

Hvad: En artikel om en afghansk tolk, der arbejdede for det danske millitær i Afghanistan i to år, og som trods trusler fra Taliban ikke kan få visum til Danmark. Han er nu smidt ud af sit skjul på den danske ambassade.

Hvor: Politiken, onsdag d. 29. august 2015

Tankerne bag: Vi ønsker at skabe opmærksomhed omkring de regler, der pt. på ubegrundet grundlag afviser folks visumansøgninger, som for eks. i Amans tilfælde, fordi »det ikke kan udelukkes, at [de] vil udgøre en fare for statens sikkerhed«. Samtidig vil vi gerne markere, at vi ønsker en ændring af det regelsæt, som gør det næsten umuligt for enhver person at få tildelt sådan et visum. Vi ønsker desuden at stille et beslutningsforslag omhandlende en ændring af denne lovgivning.

Hvordan: Pressechef Magnus Harald Haslebo kontaktede Politiken d. 26. august, fordi vi tænkte, det var en sag for Politiken, idet de tidligere har skrevet om lignende ting. Derved blev der opsat et møde mellem René Gade, der er vores freds- og forsvarsordfører og journalisten fra Politiken.

Hvorfor: I Alternativet arbejder vi for åbenhed, og vi vurderede, at det kunne have fleres interesse at blive bekendtgjort med kriterierne for visumansøgninger i tilfælde af statslig tjeneste. Samtidig er en af vores værdier empati, og vi ønskede at give taletid til en sag, hvor empati tilsidesættes af rigid lovgivning.

Det har vi også gjort:

I dette tilfælde gjorde vi ikke noget. René Gade har selv delt artiklen på Twitter.

 

 

Mediedeklaration 20. august 2015: Alternativet siger nej til at lege med ja-partierne

Hvad: En artikel hvor vi offentliggør vores positionering og holdning i forbindelse med retsforbeholdende og aftalekredsen.

Hvor: Politiko, torsdag d. 20. august 2015

Tankerne bag: Vi ville gøre opmærksom på vores placering som et parti, der siger ”ja, men”. Vi siger ja til afskaffelsen af retsforbeholdene, men vi ønsker ikke at indgå i aftalekredsen med ”ja-partierne”. Gennemsigtighed er en af vores højtprioriterede værdier, og vi mente ikke, at der var tilstrækkelig med gennemsigtighed i måden, ting bliver besluttet.

Hvordan: Pressechef Magnus Haslebo kontaktede Politiko d. 20. august, fordi hele diskussionen om retsforbeholdet fyldte meget, og fordi vi officielt skulle udmelde vores position senest fredag d. 21. august.

Hvorfor: Alternativet har bl.a. gennemsigtighed som værdi, og vi vurderede, at det var vigtigt at få fremhævet som årsag til vores beslutning. Dette tænkte vi, at såvel medlemmer som interesserede i Alternativet kunne have interesse i at vide, så der var en klar udmelding om, hvor vi stod som parti.

Det har vi også gjort: 

Vi har delt artiklen på Facebook og Twitter

 

Mediedeklaration 19. august 2015: Statsborgerskab: Alternativet efterlyser klarere retningslinjer for dispensation

Hvad: Artikel med oplysning om det uhensigtsmæssige i af MF’ere står alene med ansvaret om dispensationssager ifm. statsborgerskab

Hvor: Politiken, onsdag d. 20. august 2015

Tankerne bag: Vi ønsker at skabe opmærksomhed om problemstillingen med sagerne om statsborgerskabsdispensation, hvor de folketingsmedlemmer, der er medlemmer af indfødsretsudvalget, skal fungere som både lovgivende og udøvende magt. Grundloven fastslår, at indfødsret kun kan tildeles af Folketinget, så vores fokus var at forsøge at skabe opmærksomhed omkring behovet for nogle ganske bestemte retningslinjer, for det ikke er op til det enkelte medlem subjektivt at vurdere, om folk kan blive dansk statsborger.

Hvordan: Pressechef Magnus Harald Haslebo kontaktede Politiken d. 19. august, fordi de samme dag havde en artikel med relation til samme emne.

Hvorfor: Alternativet har bl.a. gennemsigtighed som værdi, og vi vurderede at flere kunne have interesse i at vide mere om politikernes beføjelser og om sagsbehandlingen i disse sager, som pt. står uden klare retningslinjer.

Det har vi også gjort:

Ved denne anledning gjorde vi ikke yderligere.

 

Mediedeklaration 10. august 2015: Alternativet A/S 

Hvad: Artikel om Alternativets visioner og planer for 2015/2016.

Hvor: Mandag Morgen, mandag d. 10. august 2015.

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets visioner og planer for 2015/2016 fremsendte vi et internt visionsudkast til Mandag Morgen, som siden dannede fundament for et uddybende interview med Uffe Elbæk. Tanken bag var at give vores medlemmer og andre interesserede et indblik i vores drøftelser om og håb for både Christiansborg-gruppen samt bevægelsens udvikling.

Hvordan: Pressechef Magnus Harald Haslebo tilsendte d. 4. august 2015 Mandag Morgen visionspapiret samt aftale interview til gennemførsel torsdag d. 6. august.

Hvorfor: Af Alternativets vedtægter fremgår det, at Alternativet på sigt skal være en 4. sektor-virksomhed, og vurderingen var, at både egne medlemmer og andre ville finde en mere lavpraktisk udfoldelse af den tanke interessant. Det blev da også fokus for Mandag Morgens interview med Uffe Elbæk.

Det har vi også gjort: Vi har delt Mandag Morgens artikel på både twitter og Facebook.

 

Mediedeklaration 11. juni 2015: Alternativet fremlægger beregning uden facit

Hvad: Artikel om Alternativets opfølgning på forslaget om en 30-timers arbejdsuge.

Hvor: DR Nyheder, tirsdag d. 09.06.2015.

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets uddybning af forslaget om en 30-timers arbejdsuge, kontaktede arbejdsmarkedsordfører, Josefine Fock, DR Nyheder. Tanken bag uddybningen af forslaget var at imødegå den forvirring, der har været i medierne omkring finansieringen af forslaget.

Hvordan: Alternativets arbejdsmarkedsordfører og spidskandidat i Østjyllands Storkreds, Josefine Fock, kontaktede fredag d. 06.06.2015 journalist ved DR Nyheder, Morten Henriksen. Konkret sendte hun et oplæg, der uddybede Alternativets tanker omkring finansieringen af forslaget om en 30-timers arbejdsuge. På baggrund af oplægget og et efterfølgende telefoninterview med Josefine, bragte DR Nyheder den omtalte artikel.

Hvorfor: Det blev vurderet, at den usikkerhed, der har været i medierne omkring finansieringen af den 30-timers arbejdsuge i forlængelse af tænketanken Krakas beregning, kunne imødegås med en uddybning af tankerne bag forslaget. DR Nyheder blev anset som et relevant medie at kontakte i dette henseende.

Det har vi også gjort: På baggrund af artiklen deltog Josefine Fock i flere TV- og radioindslag på dagen, og artiklen blev delt af flere af Alternativets kandidater på de sociale medier.

 

Mediedeklaration 7. juni 2015: Alternativet: Bæredygtighed skal ind i offentlige udbud

Hvad: Artikel om Alternativets bæredygtige danmarkskort.

Hvor: Dagbladet Information, onsdag d. 10.06.2015.

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets bæredygtige danmarkskort, der blev lanceret onsdag d. 10.06.2015, kontaktede Alternativets pressechef, Magnus Harald Haslebo, Dagbladet Information søndag d. 7. juni . Tanken var at få historien om det bæredygtige danmarkskort ud til flest mulige.

Hvordan: Alternativets pressechef, Magnus Harald Haslebo, tog kontakt til Dagbladet Informations politiske redaktør, Casper Dall, og gav ham telefonnumrene på Nikola Gøttsche, der er tovholder for det bæredygtige danmarkskort, og Rasmus Nordqvist, der er iværksætteri-, erhvervs- og handelsordfører for Alternativet og partiets spidskandidat i Sjællands Storkreds. Herudover fik Casper Dall tilsendt rapporten om det bæredygtige danmarkskort, før det blev offentliggjort. På baggrund af telefoninterviews med Nikola og Rasmus, samt det tilsendte skriv, bragte Dagbladet Information den omtalte artikel.

Hvorfor: Det blev vurderet, at Information kunne være interesseret i historien om det bæredygtige danmarkskort, og at en landsdækkende artikel var en god måde, at få flest muligt engageret i kortets videre udvikling.

Det har vi også gjort: Flere af Alternativets folketingskandidater delte artiklen fra deres Facebook-sider.

 

Mediedeklaration 13. maj 2015: Naturstyrelsen skader natur ifølge kritik

Hvad: Artikel om Naturstyrelsens dobbeltrolle i sag om naturskov

Hvor: Politiken torsdag d. 14.05.2015

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Naturstyrelsens dobbeltrolle i sag om udlægning af statsskov til naturskov kontaktede vi Politiken direkte ved mail. Naturstyrelsen tjener penge på tømmerhugst i statsskovene, hvorfor de har en interesse i at modarbejde udlægning af statsskov til naturskov. Idet Politiken i forvejen har skrevet en del om emnet adspurgte vi dem, hvorvidt de ville være interesserede i at rejse kritikken.

Hvordan: Magnus Harald Haslebo kontaktede Politiken pr. mail og forklarede problematikken, som journalisten var bekendt med. Politiken indvilligede i at køre historien solo og medtage citater fra Christian Poll, Alternativets miljø- og klimaordfører og de indvilligede i at skrive om problematikken.

Hvorfor: Politiken havde dagen forinden flere historie om udlægning af statsskov til naturskov, så det var oplagt at forsøge at få avisen til at rejse problematikken.

Det har vi også gjort: Vi har omtalt artiklen i flere sammenhænge fx på Facebook og Twitter.


Mediedeklaration 7. maj 2015: EtNytVi – Udspil til integrationspolitik

Hvad: Artikel i Information om EtNytVi – udspil til integrationsudspil

Hvor: Information d. 14.05.2015: Parterapi for Samfundet

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets udspil til en integrationspolitik til senere vedtagelse ved vores Politisk Forum, kontaktede Uzma Ahmed Dagbladet Information med henblik på at lave en interview-aftale. Udspillet beskriver bl.a., hvordan Alternativets integrationspolitik kan fokusere på oprettelsen af beboerakademier i udsatte boligområder.

Hvordan: Uzma Ahmed tog selv kontakt til Information, og Information besluttede at foretage interview med Uzma Ahmed om udspillet. Dette interview samt oplysninger om integrationsudspillet blev offentliggjort i en artikel d. 14.05.2015.

Hvorfor: Uzma Ahmed vurderede, at Information ville være interesserede i at få et eksklusivt indblik i udspillet, hvilket de da også havde.

Det har vi også gjort: Uzma Ahmed delte selv artiklen på sin egen hjemmeside samt twittede om den.


Mediedeklaration 7. maj 2015: EtNytVi – Udspil til integrationspolitik

Interview i Radio24syv – EtNytVi – udspil til integrationsudspil

Hvor: radio24syv kl. 6.15- ca. 6.30: 24syv Morgen

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets udspil til en integrationspolitik til senere vedtagelse ved vores Politisk Forum, kontaktede Uzma Ahmed radio24syv med henblik på at lave en interview-aftale. Udspillet beskriver bl.a., hvordan Alternativets integrationspolitik kan fokusere på oprettelsen af beboerakademier i udsatte boligområder.

Hvordan: Uzma Ahmed tog selv kontakt til radio24syv, og radio24syv besluttede at foretage interview med Uzma Ahmed om udspillet. Dette interview samt oplysninger om integrationsudspillet blev sendt direkte i radioen mandag d. 11. maj kl. 6.15- ca. 6.30.

Hvorfor: Uzma Ahmed vurderede, at radio24syv ville være interesserede i at få et eksklusivt indblik i udspillet, hvilket de da også havde.

Det har vi også gjort: Uzma Ahmed skrev på Twitter inden radiounderudsendelsen, at hun var på vej i studiet

 

Mediedeklaration 13. marts 2015: Alternativets valgtemaer til FV15

Hvad: Kronik om Alternativets valgtemaer til FV15

Hvor: Politiken fredag d. 16.03.2015

Tankerne bag: Som et led i at tydeliggøre vores politik havde vi frem til denne dato arbejdet på at identificere de tre temaer, som ligger os mest på sinde, og som vi som parti vil kommunikere meget tydeligt ud op til FV15. Vi spurgte Politiken, om de kunne være interesseret i at bringe en kronik om disse samt det faktum, at vi var blevet opstillingsberettiget og havde fået bogstavet Å. Det ville de gerne. I tillæg hertil lavede Politiken også en artikel, hvor de interviewede Uffe Elbæk og Josephine Fock. 

Hvordan: Vi havde i tiden op til oplevet en del interesse for, hvornår vi kunne fortælle, at vi af Økonomi- og Indenrigsministeriet havde fået den endelige godkendelse som opstillingsberettiget parti. Da vi var klar til dette tog Magnus Harald Haslebo kontakt til kronikredaktøren på Politiken og tilbød dem kronikkens indhold som en solo-historie. Vi foreslog ved samme lejlighed, at de kombinerede det med interview med Uffe Elbæk og Josephine Fock, hvilket de efter at have læst kronikken besluttede sig for at gøre.

Hvorfor: Politikens kronikformat er det længste og egnede sig særdeles godt til at fortælle i dybden om en del af vores politik og fordi vi gerne vil kommunikere direkte med Politikens målgruppe. 

Det har vi også gjort: Vi har delt kronikken på både Facebook og Twitter for at skabe mere opmærksomhed omkring den. Herudover inviterede Deadline Uffe Elbæk og Josephine Fock i studiet søndag d. 15.03.2015 for at tale om kronikkens indhold.

 

Mediedeklaration 12. maj 2014: Udkast til partiprogram

Hvad: Offentliggørelsen af udkast til Alternativets partiprogram.

Hvor: Politiken mandag, P1 Morgen, Godmorgen P3 og DR2 Morgen.

Tankerne bag: Udkastet til partiprogrammet skulle sendes til medlemmerne, og vi benyttede derfor denne lejlighed til gennem medierne at fortælle om projektet og udkastet til partiprogrammet. Vi overvejede i første omgang at sende udkastet til samtlige medier, men besluttede i stedet at henvende os til Politiken og DR.

Hvordan: Vi har oplevet stor interesse for princip- og partiprogrammet fra flere medier, som løbende har kontaktet os med henblik på at få udkastet til princip- og partiprogrammet som en solo-historie. Vi valgte derefter at tage kontakt til Politiken for at tilbyde avisen udkastet til princip- og politikprogrammet. Politiken tog imod tilbuddet og fik overdraget udkastet til princip- og partiprogrammet fredag eftermiddag med en aftale om ikke at offentliggøre det før søndag aften, når medlemmerne havde modtaget det.

Efterfølgende tog vi kontakt til DR for at tilbyde, at en eller flere af partiets politiske talspersoner kunne komme i studiet mandag morgen for at følge op på Politikens artikel og programmets offentliggørelse. Tre morgenprogrammer, P1 Morgen, Godmorgen P3 og DR2 morgen, takkede ja og inviterede Uffe Elbæk i studiet.

Hvorfor: Vi besluttede, at Politiken skulle have mulighed for at fortælle om udkastet til partiprogrammet, da det ville virke som en naturlig afrunding på den artikelserie om Alternativet, som avisen bragte over fem dage i påsken, og dermed afslutte det store og historiske arbejde, der de sidste mange måneder er udført i de politiske laboratorier.

Det har vi også gjort:

For at skabe det bedste udgangspunkt for interesse for udkastet til Alternativets partiprogram, lagde vi tidligt mandag morgen en printet version af udkastet til partiprogrammet i posten hos en række politiske journalister på Christiansborg. Desuden sendte vi en pressemeddelelse ud til samtlige medier.

 

Mediedeklaration 24. august 2014: Offentliggørelse af medlemsundersøgelse

Hvad: Offentliggørelsen af resultaterne af Alternativets første medlemsundersøgelse

Hvor: Information, mandag den 25. august 2014

Tankerne bag: Alternativet gennemførte den første undersøgelse af medlemsskaren i perioden 20. juli – 31.juli 2014. Undersøgelsen viser bl.a., at det er lykkedes Alternativet at tiltrække medlemmer, der aldrig før har været aktive i politik. Undersøgelsen indeholder også interessant information om, hvilke mennesker Alternativet tiltrækker – både politisk, socialt og demografisk. Andre partier ville måske holde den slags undersøgelser for sig for at internt at kunne indrette politik, kampagner o.l. til vælgerskaren. Derimod følte vi, at det var vigtigst at være helt åben omkring resultatet af undersøgelsen af to årsager: For det første fordi vi ikke laver politik for at tilfredsstille vælgergrupper, men derimod fordi vi har klare visioner. Og for det andet, fordi vi tror på gennemsigtighed og åbenhed – også i mellemregningerne.

Hvordan: Information har løbende vist interesse i Alternativets udvikling, men ikke rigtig bearbejdet journalistisk, hvad de har fået tilsendt. Vi ønskede derfor at imødekomme interessen og tilbød avisen adgang til resultaterne fra medlemsundersøgelsen før vi selv offentliggjorde undersøgelsen på alternativet.dk. Det takkede Information ja til, og Uffe Elbæk indvilgede i at kommentere på resultaterne i undersøgelsen til artiklen.[/su_spoiler]

 

Mediedeklaration 23. november 2014: Forslag om Åbent Ministerium

Hvad: Historie om beslutningsforslag Åbent Ministerium

Hvor: Eb.dk søndag den 23/11-2014 og Ekstra Bladet mandag den 24/11-2014

Tankerne bag: Alternativet lancerer en Demokratipakke den 1. december og heri er et af elementerne, at Alternativet vil forslå Åbent Ministerium, hvor alle borgere i Danmark har mulighed for at fremsætte beslutningsforslag i Folketinget, hvis forslaget får mindst 50.000 underskrifter. For at give forslaget og Demokratipakken bedst mulig omtale ville vi gerne have, at historien blev fortalt i et medie med mange læsere. Samtidig så vi forslaget som en mulighed for at fortælle om Alternativets visioner om ny politisk kultur til vælgere, der ellers ikke kender til Alternativet.

Hvordan: Vi tog kontakt til en journalist fra Ekstra Bladet og fortalte om ideerne bag udspillet. Journalisten fandt det interessant og vi aftalte derfor, at Ekstra Bladet kunne få historien før offentliggørelsen af hele Demokratipakken.[/su_spoiler]

Copyright: Hvis ikke andet er oplyst, benytter Alternativet fotos på vores website hvor ophavsretten tilhører Flickr-brugerne “Zev” (https://www.flickr.com/people/fiddleoak/), “David Goehring” (https://www.flickr.com/photos/carbonnyc/), “William Murphy” (https://www.flickr.com/photos/infomatique/) og “Daniel Gonzales” (https://www.flickr.com/photos/exgaysurvivordan/). Vi respekterer dermed benyttelse af ophavsretslige værker på Internet ifølge “Creative Commons“.