Kort tid efter valget sidste år tog Uffe Elbæk og Roger Matthisen på Danmarksturné for at tale med interesserede borgere rundt om i hele landet. De var nysgerrige på ideer, visioner og tanker om, hvordan vi skal indrette os i Danmark, så der bliver en bedre balance mellem land og by – og alt det ind imellem.

Vi fik så mange skønne inputs og ideer på turen, at vi i løbet af efteråret 2016 ønsker at udvikle en politik for et sammenhængende Danmark. I Alternativet starter politikudviklingen jo med os alle sammen. Derfor håber vi at afholde politiske laboratorier over hele det danske land for at få debatteret og skabt politiske visioner for vores danske landdistrikterne.

I løbet af efteråret 2016 ønsker vi i Alternativet derfor at udvikle en politik for et sammenhængende Danmark.

Danmark er et lille land med stærke traditioner for fællesskaber. Og netop de lokale fællesskaber ønsker vi at bevare, udbygge og beskytte. Vi anser det for værende paradoksalt, at vi i Danmark taler om ’udkant’, og som udgangspunkt ønsker vi, at danskere skal kunne bo, leve og arbejde i hele Danmark. For os er et sammenhængende Danmark, et mere rigt og mangfoldigt Danmark.

Vi ønsker en vækst og udvikling, der tager hensyn til sammenhængen mellem økonomi, sociale relationer, natur og miljø. Som parti efterspørger vi helhedsløsninger på tværs af natur, arbejdsliv, kultur og iværksætteri.

For os er det eneste håbefulde, at sociale og miljømæssige konsekvenser bliver ligestillet med de økonomiske, når der skal tages store offentlige beslutninger. At vi bliver bedre til at tænke lokalt, når vi laver ny politik, og bedre til at lytte til vores borgere i hele Danmark, så vi undgår flere negative utilsigtede konsekvenser for vores landdistrikter. Vi skal turde drømme om og arbejde for et sammenhængende Danmark, hvor det er helt naturligt, at det gode liv er muligt overalt.

For at finde svar på det, ønsker vi at inddrage jer i jagten på de gode helhedsløsninger. Vi har ikke selv svaret nu, og derfor søger vi deltagere til at hjælpe os med at finde svar på, hvad et sammenhængende Danmark består af.

Vi håber, I vil være med.

Mange hilsner,

Roger Matthisen, ordfører for et Sammenhængende Danmark og Bo Astrup Kristensen, kontaktperson og udvikler af drejebog.

Der er allerede sat gang i POLA-processen landet over, og til det har Bo Astrup Kristensen udviklet en drejebog og materiale, som kan virke som inspiration til både tovholdere og deltagere. Find alt materialet her: https://www.dropbox.com/sh/8k8whoqy0kgyy9u/AABrAb8ut8tCpgtQoSHThzjqa?dl=0

Bo har også udarbejdet et Danmarkskort, hvor man kan følge med i planlagte og afholdte pola’er under Et Sammenhængende Danmark. Du finder kortet her: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qLIcFLRWo9bQ3GwbgThaI43ArvQ

Der er ligeledes oprettet en Facebook-gruppe, hvor der også er mulighed for sparring og information. Den findes her: https://www.facebook.com/groups/1536303049955213/