De danske pensionskasser har med deres milliardformuer et enormt potentiale til at gøre en positiv indsats for at begrænse klimaforandringerne ved at investere bæredygtigt.

Det kan de gøre ved at investere i grønne projekter – fx vindmølleparker – og grønne energiteknologier. Det gør de heldigvis allerede i dag. Det er godt, selvom vi selvfølgelig gerne så endnu flere grønne investeringer.

Problemet er, at alle landets største pensionskasser fortsat investerer massivt i kul, olie og gas. De investerer i selskaber, der har gjort det til deres forretningsmodel, at forstærke den klimakrise, som vi allerede i dag befinder os i.

De investerer i højrisikable fossile projekter, i olieefterforskning i Arktis og i tjæresand. Det er vi naturligvis meget utilfredse med.

Vores opsparing, vores fremtid
Det er jo vores penge, som pensionskasserne forvalter – og vi bryder os bestemt ikke om, at de investerer i selskaber, der bringer klodens fremtid i fare.

Græsrodsbevægelsen Ansvarlig Fremtid har i gennem de seneste år ført an i den danske kamp for at få pensionskasserne til at sælge deres aktiver i fossil energi.

Det har de gjort rigtig godt. I fjor vandt de afstemninger om frasalg af kul ved flere generalforsamlinger i danske pensionskasser.

Igen i år fremsætter de forslag om frasalg til mindst fire generalforsamlinger i følgende pensionskasser: Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (4. april), Arkitekternes Pensionskasse (5. april), Magistre og Psykologer (7. april) og Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (19. april).

Vi håber, I vil støtte op om Ansvarlig Fremtid og deres forslag, hvis I er medlem af nogle af de pensionkasser.

Giv klimaet din stemme
Det kan I gøre ved at udfylde en fuldmagt på Ansvarlig Fremtids hjemmeside, så de kan stemme for frasalg af fossile brændsler på jeres vegne. Det kan I gøre allerede nu.

Du kan også støtte initiativet med din underskrift på hjemmesiden og tilmelde dig Ansvarlig Fremtids nyhedsbrev.

Derudover kan du deltage i din pensionskasses generalforsamling og rejse debatten om frasalg fra fossile investeringer. I dette forår finder generalforsamlingerne sted fra 4.-28. april:

  • Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD): Mandag 4. april, 2016 i København.
  • Arkitekternes Pensionskasse (AP): Tirsdag 5. april, 2016 i København.
  • Magistre og Psykologer (MP Pension): Torsdag 7. april, 2016 i Esbjerg
  • Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP): Torsdag 14. april, 2016 kl. 17 i København.
  • Lægernes Pensionskasse: Fredag 15. april, 2016 kl. 13 i Kolding
  • Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP): Tirsdag 19. april, 2016i København.
  • Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP): Mandag 18. april, 2016 på Frederiksberg.
  • AP Pension: Torsdag 28. april, 2016 i Aarhus.

Gør en forskel i din kommune
Ansvarlig Fremtid har samtidig startet et lokalt initiativ, der opfordrer kommuner til at frasælge deres aktiver i fossile brændsler. Det er allerede sket i Roskilde og København, men der er brug for frivillige til at sætte arbejdet i gang i hele landet. Det arbejde kan du følge her, og du kan melde dig som frivillig på denne mail info@ansvarligfremtid.dk

Sidst men ikke mindst vil vi opfordre dig til at sprede kendskabet til Ansvarlig Fremtid til din familie og dine venner og bekendte. Du kan følge deres arbejde på deres hjemmeside eller på denne Facebook-side