Siger TTIP-forhandlingerne dig noget? Måske ikke, men det kommer de til, da den nye frihandelsaftale mellem EU og USA vedrører os alle. Siden juli 2013 har EU forhandlet med USA om en handels- og investeringsaftale, også kendt under navnet ”The Transatlantic Trade and Investment Partnership” eller bare ”TTIP”. Inden Alternativet kom i Folketinget gav Danmark – via et enigt Europaudvalg – EU mandat til at forhandle aftalen på plads, men indholdet af disse forhandlinger har været præget af lukkethed, hvorfor vi opfordrer til mere åbenhed og gennemsigtighed.

I Alternativet er vi meget kritiske over for forhandlingerne, da TTIP-aftalerne på det nuværende grundlag går imod en række af vores centrale værdier. Helt grundlæggende nødvendigheden af, at vi sætter mennesker og miljø over økonomiske interesser. EU og vores europæiske fællesskab fortjener bedre end en aftale med USA, hvor vi risikerer at give afkøb på de store resultater EU har opnået fx indenfor miljø og klimabeskyttelse.
Kampen mod TTIP er en hjørnesten i vores arbejde for at skabe et bedre og mere demokratisk EU.
Derfor øget vi nu indsatsen mod TTIP og inviterer alle til at være med til at sprede budskabet: #STOPTTIP

Hvad er TTIP?

Du er lovligt undskyldt, hvis ikke du har helt styr på, hvad TTIP handler om. I Danmark har der nemlig været alt for lidt fokus på aftalen og dens konsekvenser. Vi er blevet lovet guld og grønne skove af fortalere for aftalen, og med dollartegn i øjnene er det blevet glemt, at djævlen ligger i detaljen. TTIP handler om alt, der kan reguleres. Aftalen kan få indflydelse på alt fra maden du finder i køledisken og tilsætningsstofferne i din solcreme til vores mulighed for at leve op til den vigtige klimaftale fra Paris. Det er værd at kæmpe for, synes vi i Alternativet.

Det officielle formål med TTIP er at skabe nemmere adgang for EU og USA til hinandens hjemmemarkeder, at sikre beskyttelse af udenlandske investorer og at sikre et tættere samarbejde om love og regler. Det lyder jo til at være lige til højrebenet og svært at være uenig i. Men virkeligheden er desværre en anden. Når man kigger lidt nærmere på aftalen, burde alle advarselslamper blinke rødt. TTIP risikerer at sætte gang i en politisk dominoeffekt, der kan bruges til at undergrave miljø- og forbrugerbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og vores fremtidige råderum til at sætte højere standarder.

I Alternativet er vi ikke imod fri og retfærdig handel eller et tættere samarbejde med USA om dette. Vi vil gerne støtte ethvert samarbejde, der sikrer bedre vilkår for mennesker og miljø. Vi ønsker en aftale, der fremmer alle tre bundlinjer, den miljømæssige, sociale og økonomiske. Desværre har TTIP vist sig at være et samarbejde, der snarere vil gavne de få og privilegerede på bekostning af de mange og vores planet. Lige nu er det uklart hvad brexit vil betyde for TTIP. Storbritannien er en væsentlig aktør, der repræsenterer 16 procent af det europæiske marked. Den kommende tids forhandlinger vil gøre os klogere. Det ændrer dog ikke ved, at vi helt grundlæggende er kritiske overfor TTIP og forhandlingsprocessen.

Alternativet er imod TTIP-forhandlingerne af primært tre årsager:

 • Forhandlingerne er (stadig) alt for lukkede trods 3 år med massiv kritik
 • TTIP indebærer oprettelsen af særdomstole, der vægter profit over mennesker og miljø
 • TTIP indebærer et reguleringssamarbejde, som risikerer at forsinke, udvande og undergrave høje miljø- og forbrugerbeskyttelses standarder

Nej tak til forhandlinger bag lukkede døre

Alternativet ønsker, at TTIP-forhandlingerne gøres fuldt gennemsigtige – de skal ikke føres bag lukkede døre. Vi kan ikke nøjes med kun at se dele af EU’s forhandlingsforslag og spontane lækager af forhandlingernes indhold. TTIP handler om alt, der kan reguleres og kræver derfor tilsyn af alle, der påvirkes.

TTIP er potentielt verdens største frihandelsaftale. Der forhandles om alt, hvad der kan handles og reguleres. Derfor må en sådan aftale ikke forhandles bag lukkede døre. Borgerne har krav på at vide, hvad der foregår. Vi skal have mulighed for at interagere og sige fra løbende. Det er ikke nok at lave et ”læserum” for eksempelvis danske politikere, hvor de under streng overvågning kan læse de tusindvis af hemmelige dokumenter uden mulighed for juridisk bistand til at fortolke og forstå de komplekse juridiske tekster.


Nej tak til deregulering

Alternativet er i mod en hver form for reguleringssamarbejde med USA, der risikerer at udvande og forhindre høje standarder, der beskytter mennesker og miljø.

Læs mere:

Handel for en bedre verden

Vi skal samarbejde med progressive partnere i hele verden for at skabe fælles regler og fair konkurrence i det globale handelssystem.

Vores handelspolitik skal ikke kun handle om at sikre økonomiske interesser, det er mindst lige så vigtigt, at den handler om at tænke på fremtidige generationer og at vi indtænker hensyn til miljø og global lighed. Vi skal finde løsninger, hvor alle er vindere. Det gælder virksomheder, borgere og miljø – og det på tværs af lande, regioner og kontinenter. Det kræver, at vi bevæger os væk vores afhængighed af fossile energisystemer og tiltag, der fx betyder, at virksomheder får ret til at sagsøge stater uden om de nationale domstole og at EU-USA kan sætte regler, der gælder hele verden.

Vi står over for en fremtid, der kalder på nye løsninger, nye former for samarbejde og mere global solidaritet. Handelspolitik er en vigtigt brik, men det skal ske på ordentlige vilkår, der også bidrager til at skabe fremgang i det globale syd og sikrer lighed og højere standarder, som gavner mennesker og miljø.

Nej tak til særdomstole

TTIP vil inkludere oprettelsen af særdomstole. Alternativet siger nej tak til særdomstole for udenlandske virksomheder, der kan undergrave og udfordre regler og love, der beskytter mennesker og miljø. Multinationale selskaber og investorer skal ikke kunne sagsøge stater uden om de national domstole. På lige vilkår med nationale virksomheder kan de benytte de nationale domstole.

Læs mere:

10 argumenter imod TTIP

 • TTIP er ingen stikpille til skræntende økonomi
 • Særdomstole hører ikke hjemme i det 21. århundrede
 • Forhandlinger bag lukkede døre er uacceptabelt
 • TTIP risikerer at skade små- og mellemstore virksomheder
 • Europæiske standarder må ikke blive udvandet på grund af amerikanske krav og regler
 • Frihandel skal følge globale regler, ikke diktere dem
 • Bæredygtighed sikres ikke med flotte ord (ingen beskyttelse af faglige rettigheder og miljø i bæredygtighedskapitel)
 • Det globale syd taber på TTIP (Intellektuelle ejendomsrettigheder, markedsadgang)
 • Miljø og klima risikerer at blive de store tabere
 • TTIP sikrer ikke globale guldstandarder
Øvrig læsning og links: