Velkommen til Alternativets Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for udvikling af Alternativet som 4. sektor-organisation, herunder parti.

Vi håber, at du vil tage kontakt til os i Hovedbestyrelsen, hvis du har noget på hjerte. Du er meget velkommen til at kontakte os hver især – du finder vores mail og telefonnummer i fanen ‘Medlemmer af hovedbestyrelsen’.

IMG_0630

 

Fra venstre: Erik, Gitte M, Nilas, Gitte H, Maj, Tatjana, Jesper og Tina. Ikke til stede på billedet: Brian og Mathilde. Find os på AlleOs.

KontaktMøder og referateterMedlemmer af HovedbestyrelsenVil du stille op til hovedbestyrelsen i 2017?VedtægtsudvalgetRådet for konfliktmæglingOmbudsrådet

Kontakt

Du kan skrive til os hver især, skrive til en af følgende mail-adresser eller ringe til Landssekretariatet:

Forpersonskabet

 • nilas.foged@alternativet.dk

Landssekretariatet

Skriv til alle i Hovedbestyrelsen (gruppe-mail)

Møder og referater

I hovedbestyrelsen mødes vi ca. hver femte uge, og hver af os deltager i en række udvalg og arbejdsgrupper.

Kommende møder for Hovedbestyrelsen er planlagt til følgende datoer:

 • Lørdag den 4.marts

Du kan finde dagsordener, referater, regnskaber og en del andet på wiki.alternativet.dk

Medlemmer af Hovedbestyrelsen

Du kan finde alle medlemmer af Hovedbestyrelsen herunder – og du kan læse mere om os hver især på AlleOs:

Forperson mj Baltzarsen er ansat 30 timer/uge og næstforperson Brian Frandsen er ansat 7 timer/uge. De øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen arbejder frivilligt, og alle er også aktive i andre bestyrelser eller arbejdsgrupper i deres lokalområde.

Nilas Bay-Foged (forperson)

Henrik Narud (næstforperson)

Gitte Haslebo (næstforperson)

Erik Nielsen (kasserer):

Tatjana Stenvad

Gitte Hansen

Mathilde Hougaard Boesen (På orlov på ubestemt tid)

Brian Frandsen

Tina Brixen

Jesper Arp Rasmussen (indtrådt i stedet for Mathilde Boesen)

 

OBS: Astrid Carl valgte at udtræde af Hovedbestyrelsen den 7. november, hvorefter Tina Brixen indtrådte som 1.suppleant.

OBS: Morten Krohn blev valgt som folketingskandidat den 12. november, hvorefter han udtrådte af bestyrelsen og Henrik Narud indtrådte som 2. suppleant.

OBS: Mathilde Hougaard Boesen har valgt at tage orlov fra hovedbestyrelsen på ubestemt tid. Gitte Hansen er indtrådt for hende i stedet.

OBS: Maj Baltzarsen valgte at trække sig fra Hovedbestyrelsen d. 14 januar, hvorefter Nilas Bay-Foged blev valgt som ny forperson. Gitte Hansen blev fuldt medlem og Jesper Arp Rasmussen indtrådte i stedet for Mathilde Boesen, som midlertidigt medlem.

Vil du stille op til hovedbestyrelsen i 2017?

Til landsmødet i maj 2017 skal der vælges medlemmer til hovedbestyrelsen. Hvis DU har lyst til at stille op, eller hvis du kender nogen, som kunne være oplagte til at arbejde i bestyrelsen, så tag kontakt til os allerede i dag. Vi fortæller meget gerne om arbejdet, og vil rigtigt gerne klæde kommende bestyrelsesmedlemmer på, så I føler jer klar til at stille op.

Ifølge vores nuværende vedtægter, skal der vælges i alt 13 personer til hovedbestyrelsen: En forperson (ved direkte valg), otte øvrige medlemmer og fire suppleanter. Ved første bestyrelsesmøde efter landsmødet konstituerer bestyrelsen sig med to næstforpersoner og en kasserer.

Man kan IKKE være medlem af hovedbestyrelsen og samtidig kandidat til byråd, regioner, Folketinget eller Europaparlamentet. Man må GERNE være valgt til andre bestyrelser storkredse og lokalforeninger.

Vedtægtsudvalget 

Vedtægtsudvalget skal bistå med fortolkning af vedtægterne i Alterntivets lokal- og storkredforeninger. Alle Alternativets foreninger kan konsultere udvalget for råd og anbefalinger.

Vedtægtsudvalget arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Yde rådgivning for lokalforeninger og storkredsforeninger, i spørgsmål der involverer tolkning af vedtægter.
 • Bistå Hovedbestyrelsen og Landssekretariatet i spørgsmål der involverer tolkning af vedtægter.
 • Inddragelse i konflikter eller specifikke klager, der involverer tolkning af vedtægter. I særlige tilfælde kan udvalget vælge at træffe en formel afgørelse om en given tolkning.
 • Behandle eventuelle klagesager i eksklusionsprocesser.
 • Årlig afrapportering på Landsmødet.

Nis Benn fra landssekretariatet er sekretær for rådet.

Kontakt:

Rådet for konfliktmægling

Konfliktmæglingsrådet skal være med til at udvikle en kultur, hvor aktive medlemmer trives, hvor vi er gode til at håndtere konflikter, hvor vi er gode til at lære når vi fejler og møder modstand, og hvor vi som organisation bliver i stand til at rumme den menneskelige mangfoldighed, som vi hver især bidrager med.

Rådet har konkret til opgave:  

 • At hjælpe Alternativets medlemmer og foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne
 • At være den uvildige 3. part (mægler) i en konflikt mellem medlemmer, specielt i forhold til eksklusionssager. Rådet udgør et professionelt beredskab for alle medlemmer, bestyrelser og organer i Alternativet, der rekvirerer assistance til konfliktmægling.
 • At bidrage med viden om (og støtte hovedbestyrelsen i) hvordan Alternativet kan udvikle en praksis, et beredskab og en kultur for konfliktmægling
 • At rapportere til landsmødet.

Rådet består af 10 personer (1 fra hver Storkreds) valgt for ét år ad gangen. Dertil er tilknyttet et netværk af eksterne konfliktmæglere. Sascha Faxe fra landssekretariatet er sekretær for rådet.

Kontakt: Sascha Faxe

Ombudsrådet

Alternativets Ombudsråd består af fem medlemmer af Alternativet, som er valgt på Alternativets landsmøde og af tre eksterne medlemmer, som er udpeget af Hovedbestyrelsen.

Ombudsrådet har til opgave ”At evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer,” jf. Alternativets vedtægter.

Medlemmer eller andre kan opfordres til at underrette rådet om en sager eller emner, som kunne være relevante for rådet at tage op.

Nis Benn fra landssekretariatet er sekretær for rådet.

Kontakt: Nis Benn