Skip to Content

9. Helbred og helhed

9. Helbred og helhed

9. HELBRED OG HELHED

MÆRKESAG 1 | Lighed i sundhed
MÆRKESAG 2 | Prioritering af behandlingsindsats
MÆRKESAG 3 | Alternativ medicin og komplementær behandling
MÆRKESAG 4 | Mentalt helbred og forebyggelse af stress
MÆRKESAG 5 | Sæt sundhedspersonalet fri
MÆRKESAG 6 | Gennemsigtig grundforskning
MÆRKESAG 7 | Krop, køn og seksualitet