Mads Holdgaard – Faaborg-Midtfyn

mads

Mads Holdgaard er tidligere medlem af Socialdemokratiet, og har siddet i byrådet i Faaborg kommune siden 2009. Han er 40 år og kommunikationsuddannet.

1. Hvorfor var Alternativet det parti, du valgte at skifte til?

Først og fremmest vil jeg fremhæve, at jeg på intet tidspunkt har været i tvivl om, at det skulle være Alternativet.

Primært er jeg særdeles begejstret for målet om at ændre den politiske kultur. Det sammenholdt med nogle værdier, der matcher min personlige profil rigtig, rigtig godt.

Som lokalpolitiker er man meget tæt på borgerne. Her er det helt afgørende for vores nærdemokrati, at vi skaber gennemsigtighed, og en mulighed for engagement og involvering tidligt i de politiske processer.

I den flygtningesituation og værdikrise Danmark og det internationale samfund befinder sig i, er det helt afgørende med modet, empatien og troen på, at alle har værdifulde ressourcer, som skal aktiveres og omsættes til noget, der skaber værdi for os alle. Og det er her jeg ser Alternativets muligheder for at gøre den helt store forskel.

2. Hvordan vil det i dit byråd kunne mærkes, at der nu sidder en alternativist?

Faaborg-Midtfyn kommune er som mange andre danske kommuner begunstiget med en fantastik natur, og den vil vi komme til at værne meget om. Kampen i mod den pæne velfriserede og dyrkede jord, modsat den frie og vilde natur skal kæmpes. Vi skal forsøge som det første parti i nyere tid at skabe en sammenhængskraft mellem stat, kommune og borgere. Vi skal bruge hinanden, lytte til hinanden, udfordre hinanden, så vores land hænger sammen som èn helhed. Vi skal hele tiden udfordre normen, at noget virkede i går, betyder ikke det virker i dag. Vi skal have modet til at komme med nye løsninger på tværs af de politiske partier, også selvom vi indimellem fejler.

3. Hvor ser du Alternativet gøre en forskel for fremtiden?

Fundamentet er forskellen. Danmark er ved knække over på midten, vi skal turde holde fast i værdierne og fastholde modet og nysgerrigheden på fremtiden. Derudfra skal vi skabe de gode løsninger, hvor vi hele tiden bygger bro både nationalt og internationalt. Hele tiden med afsæt i at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Alternativet har skabt en enestående platform og kultur, hvor det til forskel fra de “gamle” partier er muligt at engagere sig politisk på alle niveauer. Det betyder at politik bliver nærværende, jordbunden og aktuelt i forhold til os alle. Girokortet og medlemskabet er og vil blive mere end bare en økonomisk opbakning.

4. Hvad har overrasket dig mest ved at træde ind i Alternativet?

Den åbne, varme og oprigtige velkomst.

Men også viljen og modet til at demontere den kritiske retorik i dansk politik er en særdeles positiv overraskelse.

Noget der helst ikke skulle komme som en overraskelse, men desværre ofte er tilfældet, er at sikre en evig og solid sammenhæng i det vi siger og det vi gør. Hvilket har afgørende betydning for gennemsigtigheden, troværdigheden og lysten til engagement i en organisation. Og allerede efter kort tid, kan jeg se at Alternativet lykkedes rigtig, rigtig flot i den sammenhæng.

5. Hvilke visioner har du for din kommune?

Mine visioner er: 

-At kommunen i endnu højere grad har en mere holistisk tilgang til vores borgere. Så det er systemet der møder borgerne og ikke borgerne, der møder systemet.

-At borgerne og civilsamfundet bliver omdrejningspunktet for det politikformulerende arbejde. Og at vi dermed går fra høring til reel involvering.

-At naturen i Faaborg-Midtfyn forbliver natur, og forbliver en fantastisk ærlig ressource for kommunen.

Fremadrettet glæder jeg mig rigtig meget til, at mine visioner bliver til vores visioner i Faaborg, Danmark og Verden. Det starter med alle de input Alternativets medlemmer i Faaborg-Midtfyn Kommune brænder for at udleve.

Fem skarpe til Aysel Jørgensen

Fem skarpe til Melanie Simick