Aysel Jørgensen – Jammerbugt Kommune

aysel

Aysel Jørgensen er tidligere medlem af Socialdemokratiet. Hun er 35 år, uddannet Socialpædagog og har siddet i  byrådet i Jammerbugt kommune siden 2013

1. Hvorfor var Alternativet det parti, du valgte at skifte til?

Alternativet repræsenterer for mig en ny politisk kurs, der skaber nye muligheder i udviklingen af en udkantskommune som Jammerbugt. Alternativet har et værdigt menneskesyn, der inviterer borgerne til medborgerskab og som går ind for nærdemokrati. Alternativet kan medvirke til et stærkere fællesskab og øge samhørigheden og på den måde vinde tilliden og trygheden tilbage i Danmark. Den alternativistiske politik bliver i min optik et positivt modtræk til al den politik, der baserer sig på skræmmekampagner og frygt.

Alternativets socialpolitik møder folk, hvor de er. Den bryder med kassetænkningen i det offentlige system.

Alternativets grønne profil er realistisk og har økologi som sigte i en mere realistisk tidshorisont. Det tager tid at omstille, og den realistiske tidshorisont giver folk mulighed for at vælge mere og mere til uden at få presset noget ned over hovedet. Desuden er det interessant for Jammerbugt at kunne udvikle mere på den socialøkonomiske strategi, hvilket jo på den måde kan binde beskæftigelse, socialpolitik og den grønne profil sammen, så alle kan være med. At gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt er nok sværere end at opbygge nogle særlige virksomhedsformer, der skaber respekt om sig selv og viser deres værd lokalt i både større og mindre sammenhænge.

…. Ja der er sikkert mere, men nu til spørgsmål to

2. Hvordan vil det i dit byråd kunne mærkes, at der nu sidder en alternativist?

I byrådet vil det blive tydeligere, hvilken person jeg er som menneske, når jeg laver lokalpolitik, fordi den alternativistiske politik giver plads til kreativitet og frie tanker.

I Alternativet spirer nysgerrigheden, på den måde skabes der andre løsningsmodeller, hvor nytænkningen udfordrer vanetænkningen.

Jeg forventer at når den lokale kreds etableres, vil der komme større synergieffekt mellem borgere, kommunalpolitik og landspolitik. Dette vil forsimple langsommelige processer.

3. Hvor ser du Alternativet gøre en forskel for fremtiden?

Alternativet vil efterlade et mere ansvarligt og bæredygtig samfund til vores børn og børnebørn, fordi der er kommet mere fokus på handling end på ord. Desuden er alternativet med til at ændre retorikken i politik og gøre politik mere troværdigt og vedkommende for folket.

4. Hvilke visioner har du for din kommune?

Mine visioner er:

-At sætte en ny politisk kurs og brande Jammerbugt kommune på dens ressourcer gennem nytænkning. Politikken skal binde samfundet sammen med synlige værdier og bæredygtig politik. Borgernes interesse for politik skal ikke kun være for de få, men for alle på flere niveauer.

5. Hvad har overrasket dig mest ved at træde ind i Alternativet?

Overraskelsen kommer dagligt til mig i form af den nære kontakt til nøglepersoner i partiets organisation og dernæst den seriøse opfølgning og interesse, der er for at føre politik fra tanke til handling.

Jeg er begejstret for de positive tilkendegivelser, jeg har fået fra nær og fjern, efter jeg har meldt mig ind i Alternativet.

Fem skarpe til Mads Holdgaard

Fem skarpe til Melanie Simick