Fejlagtige og forhalede offentlige ejendomsvurderinger, problemer med inddrivelse af SKAT, momssvindel for milliarder, kuldsejlede IT-projekter til milliarder og bedrageri med udbyttebetalingen.

Kritikken er haglet ned over SKAT de seneste år, og imens SKAT slås med at genoprette tilliden og ikke mindst sikre kvaliteten og en indhentning af det massive inddrivelsesefterslæb, står SKAT nu overfor endnu en besparelse, der vil betyde endnu en omgang nedlæggelse af stillinger oven i de ca. 5.000 medarbejdere, der er blevet afskediget siden 2005. Det er simpelthen ikke muligt at sikre driften, produktudvikle og genopbygge på samme tid, hvis man samtidig skærer ned på ressourcerne. Heller ikke selv om ledelsen er blevet klog af skade.

Derfor udfordrer Enhedslisten og Alternativet nu den politiske borgfred omkring SKAT og vil sætte en stopper for de planlagte besparelser i SKAT. De to partier fremlægger nu et beslutningsforslag, som skal sløjfe de planlagte nedskæringer i SKAT’s budget på ca. ½ mia. kr. fra 2017 til 2019. Forslaget er en del af de to partiers fælles udspil om at genoprette SKAT.

 

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, siger: 

–         Det har været en dyr omgang for skatteborgerne og fællesskabet at SKAT er blevet sparet i stykker. Vi har derfor ganske enkelt ikke råd til at fortsætte de planlagte besparelser i SKAT. Derfor foreslår vi, at alle planlagte budgetbesparelser i SKAT annulleres. Samtidig foreslår vi, at SKAT løbende tilføres medarbejdere svarende til mindst 1.000 årsværk over de næste to år 

 

–          Partierne, der gennem mere end 10 år har ødelagt SKAT med besparelser, har indgået en borgfred, hvor de ikke vil tale om deres mishandling af SKAT. Fordi de grundlæggende ikke vil erkende deres fejl, har de heller ikke været i stand til at komme med den nødvendige plan. Løsningen er ellers lige for, nemlig penge og ansatte til SKAT. For det har kostet danskerne kassen at spare SKAT i stykker.

  

Alternativets ordfører for skat og god fordeling, René Gade, siger:

–          Vi håber, at vores bud på en genrejsning af SKAT vil kunne samle bred politisk opbakning. Det er med fortidens skeletter ude af skabet åbenlyst, at en investering i at få SKAT tilbage på sporet vil komme os alle til gode. SKAT kan ikke komme på fode igen, uden at vi giver arbejdsro og skaber budgetrammer til at ansætte flere i SKAT.

 

–          Hvis vi vil gøre danskerne til de mest tilfredse skattebetalere i verden, så er vi nødt til at genskabe tilliden til, at fælleskassens penge ikke ender i udenlandske svindler-skattely eller forsvinder i ubrugelige IT-systemer. Det kræver samlet opbakning og flere ressourcer til vores velfærdssamfunds bedste fordelingsnøgle – og det er SKAT.

Yderligere kommentarer:

Rune Lund: 6162 4544
René Gade: 
6162 4656

 

Fakta om besparelserne på skat

I 2005 var der ansat ca. 11.500 personer i SKAT. Tallet var i 2015 ca. 6.500. SKAT’s budget bliver skåret med over 300 millioner kr. allerede i 2017, hvilket ikke kan undgå at betyde flere nedskæringer. Allerede i 2007 påpegede Statsrevisorerne, at der ved fusionen manglede de nødvendige personaleressourcer (kilde: se udspil). 

 

Enhedslisten og Alternativets skatteudspil

Forslaget om at annullere de planlagte besparelser, er en del af udspillet ”SKAT tilbage på sporet” fra Enhedslisten og Alternativet til genopretning af SKAT. Hele udspillet er vedhæftet. Her er hovedelementerne i udspillet:

 

Alle planlagte besparelser i SKAT skal annulleres

Skatteminister Karsten Lauritzen har med sit udspil ”SKAT ud af krisen” fra september 2015 annulleret en række planlagte besparelser i SKAT i 2016. Men frem mod 2019 skal SKAT’s budget beskæres med ca. ½ mia. De planlagte besparelser i 2016-2019 skal fjernes.

 

1.000 flere årsværk til SKAT de næste to år

Tusindvis af stillinger er nedlagt, fordi IT-systemer skulle afløse ansatte. IT-systemet til inddrivelse er nu skrottet. Der er akut behov for nye medarbejdere til inddrivelse og kontrol. Derfor foreslår Enhedslisten og Alternativet, at der skal ansættes mindst 1.000 nye medarbejdere i løbet af de næste to år.

 

Nye arbejdsopgaver til SKAT skal finansieres krone for krone

Nye opgaver, der belaster SKAT, venter lige om hjørnet. En implementering af EU’s nye toldkodeks kræver fx IT-investeringer for 1-1,5 mia. kr. Denne type ekstraomkostninger skal ikke findes inden for SKAT’s nuværende økonomiske ramme, men skal dækkes krone for krone.

 

Udflytning af SKAT-arbejdspladser skal ikke føre til mere kompetencetab – og omkostninger skal ikke dækkes af SKAT selv

Udflytningen af statslige arbejdspladser skal ikke føre til kompetencetab. En medarbejder, der ikke ønsker at være del af udflytningen, skal kunne fritages. Stillinger besættes i stedet af en af de 1.000 nye medarbejdere. SKAT skal fuldt ud kompenseres for de omkostninger, der er forbundet med udflytningen.

 

Flere ressourcer til uddannelse

De mange nedskæringer og den megen uro ved konstante omstruktureringer har ført til et tab af medarbejdere og dermed et stort kompetencetab. SKAT skal tilføres ressourcer til efteruddannelse og kompetenceløft. 

 

Finansiering – På kort sigt tilføres 600 mio.– på sigt tjener skattemedarbejdere sig selv ind

En analyse foretaget af FTF viser, at skattemedarbejdere tjener sig selv ind mange gange. Dansk Told- og Skatteforbund vurderer, at medarbejderne tjener sig selv ind ca. 5 gange. Derfor vil en investering i flere skattemedarbejdere være en god forretning. På kort sigt vil Enhedslisten og Alternativet tilføre 600 mio. kr. ved at genindføre sodavandsafgiften.

Læs det fulde udspil her.