Flekstid til arbejdsparate indvandrere

Af Ulla Sandbæk
Asyl- og integrationsordfører

Den tragedie, vi daglig konfronteres med af syriske flygtninge, som prøver at forcere fort Europa, fik en ny dimension, da den 3-årige druknede syriske Aylon kom på avisforsiderne i hele verden.

Jeg delte selv billedet fordi det blev brugt af Avaaz i en underskriftindsamling forud for at EU’s ledere nok engang skulle mødes om EU’s asylpolitik.

Red Barnet har valgt ikke at bringe billedet: ”Vi viser billeder, hvor der stadig er håb,” siger Red Barnet. Deres pointe er, at billeder af døde børn gør folk rasende men at de ikke får folk til at handle. Og handling er, hvad der er brug for.

Det synspunkt er jeg helt enig i. Jeg har i mange år påpeget, at billeder af sultne børn med store maver får folk til at føle sig magtesløse, mens billeder af glade børn, som er blevet hjulpet af noget så enkelt som f.eks. donationer på 50 kroner om måneden viser folk, at der faktisk er noget, vi kan gøre.

Fra 2012 til 2013 blev nødhjælpen mere end fordoblet. Det var en klog beslutning. Men allerede året efter faldt den fra 387 til 329 millioner kroner. I år har Danmark foreløbig bevilliget 206 millioner kroner. Og over en milliard kroner til bombetogter mod IS.  Var den mia. kr. i stedet gået til nødhjælp, var FN’s fødevareprogram ikke løbet tør for penge, og de 200.000 flygtninge i Libanon, der lige nu sulter som resultat deraf, ville kunne brødfødes.

Middelhavet er ved at udvikle sig til verdens største kirkegård. Aylon, den 3-årige dreng, der har sat billede på flygtningekrisen, er én af mange. Det skal stoppes – men ikke med krigsskibe som nogle foreslår. Nej, vi skal sørge for, at desperate mennesker ikke har som eneste udvej at kaste sig ud i faldefærdige småbåde med livet som indsats.

Her er jeg for nylig blevet opmærksom på, at flygtninge burde kunne flyve til EU for langt færre penge, end de betaler for de overfyldte farlige både. EU-direktivet med navnet 2001/1/EC pålægger flyselskaber at betale for returnering af ulovlige immigranter. I artikel 3 kan man læse, at gennemførslen af direktivet ikke berører de ”forpligtelser, der følger af Geneve-konventionen af 28 juli 1951 om flygtninges retsstilling.” Det vil sige, at flyselskaberne ville kunne medtage asylansøgere, som er berettiget til asyl, uden at skulle sende dem retur og betale for det.

Men flyselskaberne medtager ikke immigranter. Og det skyldes, at de ikke kan afgøre, hvorvidt en asylansøger er berettiget til asyl.

Det er helt afgørende, at EU står fælles om at afsøge enhver mulighed for at så få mennesker som muligt kaster sig ud i den farefulde færd over Middelhavet. Og, hvis flyselskaberne kan bringes til at medtage flygtninge, vil det være en god begyndelse.