Højere straffe bliver alt for ofte præsenteret som eneste løsning på voldsom kriminalitet. Men det er ikke løsningen på alle problemer for mennesker, der har været udsat for en voldsom forbrydelse, at gerningspersonen straffes. Ofte kan ofre blive glemt i processen og overladt til sig selv, når sagen er afsluttet, og de skal finde tilbage til livet med voldsomme oplevelser i bagagen.

I 2012 lavede Socialdemokraterne, Radikale, SF og Enhedslisten en såkaldt ”offerpakke”, som skulle forbedre hjælpen til og retsstillingen for ofre for kriminalitet. Det førte blandt andet til etableringen af Offerfonden, som nu har virket i snart to år. Derfor ønsker de fire partier sammen med det nye parti, Alternativet nu at samle op på de mange tiltag og se fremad igen. Hvad har virket? Hvad kan gøres bedre? Og hvad mangler der for at hjælpe ofre for kriminalitet endnu mere?

De fem partier står som arrangør af en høring i Fællessalen på Christiansborg, mandag den 1. februar 2016, klokken 9-13.

Forskellige oplægsholdere vil give deres syn på offerets stilling i retssager, Offerfondens virke og udsigten til at vende tilbage til livet, når retssagen er slut. Advokater, repræsentanter fra Rådet for Offerfonden, Offerrådgivningen og andre eksperter og interessenter vil deltage med oplæg.

Dagen skal munde ud i en forhåbentlig fremadrettet og konstruktiv diskussion mellem deltagere og oplægsholdere, som kan pege på, hvordan forholdene for ofre for kriminalitet kan blive endnu bedre.

Deltagelse i høringen er gratis. Af hensyn til adgangskontrollen til Christiansborg kræves der tilmelding. Tilmelding foregår på e-mail til Adam.Bang@ft.dk senest onsdag den 27. januar 2016. I mailen angives fornavn, efternavn, navn på organisation/institution og (for personer, der deltager som privatpersoner) postadresse.

Der er plads til 140 deltagere, og pladserne besættes efter først-til-mølle-princippet.

Foreløbigt program:

9.00: Velkomst

9.15: Offerfonden – hvad har vi fået, og hvad er potentialet? Oplæg af overlæge Ole Brink, medlem af Rådet for Offerfonden.

9.45: Vejen gennem systemet – hvordan hjælper vi ofre, når de skal på fode igen, og hvilke rettigheder har man egentlig? Oplæg af Else Marie Buck, formand for Offerrådgivningen.

10.15: Fra et voldsoffers perspektiv. Oplæg af Erik Valentin Fischer.

10.30: Pause.

10.45: Offerets stilling i retssager. Oplæg af advokat Helle Hald.

Derefter:

Debat mellem fagpersoner og salen – hvad skal der til nu?