Mads Ringblom fra hovedbestyrelsen deler her sine erfaringer fra arbejdet med de politiske laboratorier:

Igennem foråret 2014 afviklede Alternativet over 20 workshops – Politiske Laboratorier, og en række online brainstorms – alt sammen som en del af vores vision om en Ny Politisk Kultur. Vi ønsker at gentænke den måde, vi debatterer på, og ikke mindst hvordan vi skaber politik. Resultatet var et partiprogram 1.0 med en række konkrete mærkesager og politiske forslag.

Nu står vi overfor at skulle i gang med nye Politiske Laboratorier om nye emner og har derfor evalueret forårets arbejde. På evalueringsworkshops, gennem interviews og med spørgeskemaer har vi forsøgt at opsamle så mange erfaringer og inputs som muligt. I dette indlæg opsamles nogle af de vigtigste konklusioner fra evalueringen, og vi kommer med et bud på, hvad de betyder for vores kommende arbejde.

De 3 største udfordringer

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed er en central del af Alternativets værdigrundlag. Jeg tror de fleste af os oplever en stor frustration over et ugennemsigtigt politiske system, hvor det kan være  svært at gennemskue bevæggrundene for de politiske valg, og hvor fejl er noget, der for enhver pris skal gemmes væk. Derfor var det også et stort ønske for os i planlægningen af de politiske laboratorier at skabe gennemsigtighed, og oplevede her nogle af de største udfordringer i arbejdet med at gøre tanke til handling. I realiteten havde vi store udfordringer med at skabe gennemsigtighed, både i forhold til processen, kommunikationen og beslutningerne.


Den rette viden

I Alternativet tager vi fat i en omstilling af vores økonomiske system, vores velfærd og vores forhold til og brug af naturen og dens ressourcer. Nogle af de helt store emner, og alle præget af en enorm kompleksitet, hvor ét valg kan rumme et nærmest uendeligt antal af uforudsete konsekvenser. I arbejdet med de Politiske Laboratorier stod vi derfor overfor et dilemma, fordi vi på den ene side ønskede en åben proces, hvor alle med lyst og tid kunne deltage, og det på den anden side ofte krævede en stor faglig viden blot at forstå problemstillingerne til bunds. Det betød bl.a. at det output vi fik ud af processen ofte krævede megen efterfølgende kvalificering og konkretisering, for at kunne indgå i det endelig partiprogram.


Tid til fordybelse

Selv om man som deltager til de Politiske Laboratorier ikke har ekspertviden og ikke nødvendigvis gennemskuer alle konsekvenserne ved f.eks. at satse på solenergi frem for vindenergi, har man dog alligevel en brugbar viden, når der skal laves politik. Som almindelig borger har man en uvurderlig viden om egne behov og ønsker og om den påvirkning, som politikken har for ens egen hverdag. Det kræver dog ofte en dybere dialog at komme ind til det, der egentlig ligger bag de udtrykte behov og ønsker og at finde ud af om holdninger og antagelse bygger på enkeltstående erfaringer eller mere generel viden.

Når vi laver storskala-involvering, planlagt og afviklet centralt, som vi gjorde i foråret, er der en klar begrænsning på, hvor meget tid vi kan bruge på den enkelte dialog. Det betyder, at vi langt hen ad vejen har været nødsaget til at gå på kompromis med dybden af den enkelte dialog til fordel for en større mængde af dialoger.


Anbefalinger til det videre arbejde

De helt store spørgsmål opstår, når vi ikke bare ser på hvad der kunne have været bedre, men forsøger at omdanne vores læring til konkrete anbefalinger til det fremadrettede arbejde.

Derfor vil jeg fremhæve tre anbefalinger til det videre arbejde:

– Udveksling af erfaringer:

I dansk kontekst er vi nyskabende i vores tilgang til det at være et politisk parti, men over hele verden eksperimenteres i disse år med demokratiet, og de udfordringer vi har oplevet deles af mennesker fra Taiwan til Toronto. Alternativet er et internationalt projekt og det er helt oplagt, at vi bruger mere tid på at udveksle erfaringer med andre lignende projekter, at lære af hinanden og skabe gode synergier.

– Bliv ved med at eksperimentere:

Med alt hvad vi har lært, skal vi blive ved med at eksperimentere. Der findes tusindvis af formater for politisk dialog og selvom vi kan lære af andres erfaringer, er der rig mulighed for også selv at prøve en bredere palet af formater for workshops, møder, online-dialoger osv. Så længe vi husker at lære af hvert eksperiment.

– Klare rammer:

Det er vigtigt  at åbne op for endnu flere eksperimenter, men samtidig have rammer. Rammer som er både forståelige og gennemsigtige, hvor vi har overvejet grundigt, hvilke spørgsmål vi stiller til hvem, hvornår, hvorfor, og hvor det er klart, hvad der er til diskussion, og hvad der ikke er.


Nye Politiske Laboratorier

Med udgangspunkt i disse anbefalinger har vi også valgt at satse langt mere på lokal forankring i de kommende Politiske Laboratorier. Vi har kort fortalt valgt at lægge ansvaret for at udvikle og afvikle nye Politiske Laboratorier, der hvor energien og interessen findes i stedet for i en central enhed. Storkredsene er allerede godt i gang med at planlægge nye politiske laboratorier i samarbejde med spidskandidaterne, og flere enkeltpersoner har også udtrykt ønske om at komme i gang. Vi håber, at vi ved at slippe kontrollen og give slip på patentet til at lave politiske laboratorier, således vil opnå en langt større mangfoldighed af formater, metoder og emner og derved skabe langt flere interessante, eksperimenterende og produktive politiske samtaler i hele landet. Samtidig har vi været opmærksomme på at gøre rammerne for hvordan forslag udviklet i de Politiske Laboratorier, bliver til officiel Alternativet Politik, meget skarpere.

Processen med at skabe nye rum for politisk dialog og udvikle et partiprogram med involvering af en helt masse forskellige mennesker, har været et lærerigt eventyr med store udfordringer, følelser og blod, sved og tårer. Vi glæder os meget til at sætte denne læring i spil i udvikling og afvikling af mange flere politiske laboratorier i Alternativet. Vi har ikke fundet det perfekte format og tror heller ikke at vi kommer til at finde det. I stedet vil vi fortsætte med at eksperimentere, udvikle, forbedre og starte nye samtaler og udvikle ny politik. Der ligger allerede mange planer for efteråret 2014 og starten af 2015, som i langt højere grad end tidligere fokuserer på lokalt engagement og ejerskab.

Jeg håber, at de tidligere involverede har mod på mere og håber at De Politiske Laboratorier fortsat kan være en central del af Alternativets DNA.

Vil du læse mere om kommende politiske laboratorier, hvordan du kan deltage eller eventuelt arrangere dit eget laboratorium så klik ind på alternativet.dk/pola