Omtrent 350.000 syrere er nået til Europa, mens 4 mio. befinder sig i nabolandene og 7,6 mio. er intern fordrevne i Syrien. Hertil kommer de mange mennesker, der er på flugt fra Afghanistan, Eritrea, Somalia, Nigeria osv. Den menneskelige katastrofe er massiv, og den kalder på akut handling, mener Uffe Elbæk.

 

”Samtlige partier er – ud fra deres overbevisninger – bekymrede over krisen, og det åbner op for, at Folketinget kan stå samlet om et nationalt kompromis, så vi får hjulpet de mange nødlidende mennesker. Regeringen bør invitere alle partier til en hel åben diskussion af, hvad vi gør,” siger Uffe Elbæk.

 

Alternativet foreslår en fem-trins-plan, der består af følgende tiltag:

 

  1. Anstændig og kvalificeret modtagelse og behandling af flygtninge der kommer til Danmark
  2. Målrette markant hjælp i nærområderne
  3. Modtagerlejre på begge sider af Middelhavet
  4. Kvotefordeling mellem samtlige EU-lande
  5. Langsigtet Marshall-hjælp i Nordafrika og Mellemøsten

”Det her er vores bud på en plan, og det kan forhåbentlig igangsætte en seriøs tværpolitisk drøftelse af, hvordan vi kommer i gang,” siger Alternativets politiske leder.

– Uddrag fra følgende pressemeddelelse: 07.09.2015 Alternativet: Nationalt politisk kompromis om fem-trins-plan for folkeflugten

Uffe Elbæk har også lavet en video, der uddyber ovenstående plan, som du kan se her: https://www.facebook.com/235501083187697/videos/926145157456616/

Og givet et dybdegående interview i Ræson, som du kan læse her: http://raeson.dk/2015/uffe-elbaek-vi-har-afgjort-et-moralsk-ansvar-i-mellemoesten/

I forbindelse med den kommende afstemning om EUs retsforbehold vil vi fremlægge et beslutningsforslag, der ville tage det danske forbehold i forhold til flygtninge- og asylområdet med i folkeafstemningen:

Vi har udsendt en international pressemeddelelse, der fordømmer de internationale annoncer: 09.09.2015 Green opposition party criticizes Danish government – praises Mr. Juncker

Vi har også spurgt vores medlemmer om ideer til hvad man kan gøre for at afhjælpe flygtningekrisen. Resultatet kan du se her: http://alternativet.dk/dine-ideer-til-hvad-der-kan-gores-i-flygtningekrisen/