Efter det danske nej til afstemningen om retsforbeholdet den 3. december sidste år, blev det klart, at der er behov for en langt mere grundlæggende og nuanceret debat om EU i Danmark. Der er brug for mere oplysning om udviklingen i EU og en styrket indsats for at forbedre demokratiet i EU og Europa. Som Uffe sagde på aftenen for afstemningen: ”Danskernes nej er et ’wake up call for os politikere – det er på høje tid, at vi politikere viser mod til at diskutere vores visioner for EU”.

I Alternativet synes vi, at det er nødvendigt, at vi bevæger os væk fra den skarpe opdeling mellem en ”ja-side” og en ”nej-side”, der uden blik for vigtige nuancer og detaljer, forsimpler EU-debatten. Vi risikerer at glemme, at diskutere alle de goder EU allerede har kastet af sig, men også at diskutere, hvilken rolle vi ser EU spille i fremtiden.

Netop derfor kan du her følge udviklingen i EU og følge Alternativets arbejde for at gøre det europæiske samarbejde bedre, stærkere og endnu mere demokratisk. 

Alternativet til EU er et bedre EU.

I Alternativet ønsker vi et progressivt og solidarisk Europa, og netop derfor ønsker vi at styrke EU nedefra. I løbet af foråret og efteråret vil vi gennem en række møder, saloner og politiske laboratorier udvikle Alternativets EU-, Europa-, og udenrigspolitik. Vi håber meget, at du vil deltage.

Samtidig vil vi fortsætte med at udbygge vores engagement og deltagelse i den europæiske debat. En debat som handler om at finde fælles løsninger på de europæiske udfordringer. Vi vil derfor styrke vores samarbejde med andre progressive kræfter i EU, bl.a. den nye progressive bevægelse DiEM25.

 

Alternativets EU-vision – Sammen kan vi skabe et bedre Europa

Hvis vi ikke havde EU, måtte vi opfinde det i dag. Alternativets grundlæggende vision for EU er derfor at videreudvikle samarbejdet, så det bliver mere grønt, socialt balanceret og demokratisk. EU’s strukturer skal reformeres, og samtidig skal EU’s beslutningsprocesser gøres fuldt gennemsigtige. Dette bør sikres ved blandt andet at styrke Europa-Parlamentet.

Alternativet til EU, som det er i dag, er et bedre EU. Vi kan ikke redde kloden og få en grøn verden ved at lukke os om os selv. Vi må samarbejde internationalt, og desuden arbejde særlig tæt med vores nærmeste nabolande i Norden. Der skal samarbejdes i EU og i FN, og EU må gå forrest i samarbejde om klima, handel, ligestilling og infrastruktur i FN-regi, så udviklingen går mod fælles globale mål i stedet for optrapning af konflikter.

Alternativet vil have Danmark til at gå forrest med den grønne omstilling. Vi skal igen være foregangsland.

Alternativet vil arbejde for at få gjort hele EU til det område, hvor grønne idéer blomstrer og er med til at forvandle klimatruslen til bæredygtige arbejdspladser. Dette kan vi ikke alene. Vi må samarbejde med alle. Alternativet vil være med til at vise vej og tage del i skabelsen af et bredt internationalt samarbejde med ligesindede progressive kræfter over grænserne.

Alternativet vil arbejde for åbne demokratiske processer og et Europa i bedre social balance for at sikre freden og fremtiden.

LÆS MERE

ALTERNATIVET OG FLYTNINGE