RasmusNordqvist

For der er to vigtige ”men’er”. For det første er det utilfredsstillende, at et fælleseuropæisk samarbejde om flygtninge ikke med i aftalen. For det andet vil vi ikke sidde med i forhandlingskredsen om EU-aftaler, idet den arbejder bag lukkede døre og dermed ikke lever op til Alternativets værdi om gennemsigtighed.

Blogindlæg af Rasmus Nordqvist, udenrigsordfører for Alternativet

Vi anbefaler et ja på trods af, at aftaleteksten ikke indeholder flygtningedelen, fordi vi ser det her som et skridt i den rigtige retning mod at få hele retsforbeholdet afskaffet. Vi gik gerne hele vejen, fordi vi tror på et øget europæisk samarbejde, idet de problemer, vi står over for, er problemer uden pas. De kan kun løses gennem internationale, fælles samarbejder, hvor EU spiller en helt central rolle.

At vi ikke sidder med ved forhandlingsbordet betyder, at vi vil søge indflydelse på en anden måde. Vi vil stadig søge et konstruktivt samarbejde med både ja- og nej-partier, og så tror vi på, at vi ved at stå uden for faktisk står i den bedst mulige position i forhold til at påvirke debatten og interessen for EU, og dermed tage vigtige skridt i forhold til at sikre EU en større folkelig og demokratisk forankring

Dermed har vi også valgt at anlægge en helt ny, tredje og alternativ ”ja, men”-position, som, vi håber, vil puste fornyet liv i samt løfte den hjemlige debat om EU.

Vores ”ja, men” hænger sammen med, at vi grundlæggende kan tiltræde de 21 retsdirektiver, men derudover har to centrale bekymringer, som gør, at vi ønsker at stå uden for forligskredsen,

Det første element drejer sig om, at vi finder det problematisk, at man har udeladt andre, vigtige direktiver fra tilvalgslisten i aftalen. Det gælder ikke mindst muligheden for at indtræde i et EU-samarbejde omkring at løse flygtningeudfordringen, som i dag er så alvorlig, at det kræver en fælles europæisk indsats at hjælpe de mange mennesker på flugt.

Den anden del af vores ”ja, men”-position handler om, at borgerinddragelse og gennemsigtighed er hjerteblod for Alternativet. Vi ønsker langt mere åbenhed om de politiske beslutningsprocesser og tror på, at øget gennemsigtighed er en forudsætning for befolkningens fremtidige opbakning til EU-samarbejdet. Derfor finder vi det problematisk, at det i fremtiden alene skal være op til de fem forhandlingspartiers lille lukkede klub at beslutte, hvilke direktiver Danmark vælger at tiltræde på området – og at det altså kan ske uden at spørge befolkningen og de øvrige partier forinden. Den proces finder vi både uigennemsigtig og udemokratisk, og derfor har vi valgt at stå uden for forligskredsen.

At vi vælger at stå uden for ændrer ikke ved, at vi fortsat er et EU-positivt, kritisk parti, der tror på, at de udfordringer som Danmark og verden står over for, er så store, at det kræver globale, bæredygtige løsninger at håndtere dem – ikke kun i forhold til klima- og miljøudfordringerne, men også i forhold til de globale flygtningestrømme. Flygtningestrømme som vil tage til i takt med, at vi kommer til at opleve millionvis af klimaflygtninge.

Nu ser vi frem til, at vi fra vores alternative position, kan søge at påvirke de fem forhandlingspartier i en mere gennemsigtig retning. Det står i hvert fald uden for enhver tvivl, at vi fortsat vil gøre vores til, at Danmark går konstruktivt ind i det europæiske samarbejde med ambitionen om at forandre det til det bedre.